Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMaraş, Meltem
dc.contributor.authorAksöz, Erol
dc.date.accessioned2014-12-08T07:59:52Z
dc.date.available2014-12-08T07:59:52Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/749
dc.description.abstractHücrelerin hücrelerarası maddelerle etkileşimin sağlayan hücre yüzeyi ve tanıma mekanizmaları, hücresel gelişme, hücre göçü ve farklılaşmada önemli bir düzenleyici olarak rol oynamaktadır. Hücrelere yapıştığı bilinen hücre dışı matriks molekülleri fibrojin, kollajen, laminin ve vitronektin gibi proteinlerdir. Vitronektin karaciğerde sen-tezlenen, kan ve hücre dışı matrikste bulunan bir glikoprotein olup böbrek, kan damarı duvarı, derinin elastik lifleri ve trombositlerde bulunur. Polimorfik bir protein olan vitronektin 75 kDa olarak sentezlenir ve sentez sonrası modifikasyonlar ile 65 kDa’lık bir moleküler ağırlığa sahiptir. Trombosit yüzeyinin fibrinojen ve vitronektin gibi plazma proteinleriyle etkileşmesi hemostazis ve kan pıhtılaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Vitronektin, kan pıhtılaşmasını düzenler ve koplemanla yaratılan hücre lizisine engel olmaktadır. Vitronektin heparin varlığında antit-rombin III tarafından trombinin hızlı inaktivasyonunu inhibe eder. Vitronektinin heparine bağlanması ile oluşan üç boyutlu yapıdaki değişiklik Trombin-Antitrombin life bağlanma bölgesini açığa çıkarır. Vitronektinin heparine bağlanması, heparin bağlama bölgesi ile gerçekleşmektedir.en_US
dc.description.abstractCell surface and the recognation mechanisms providing the interaction of cells with extracellular substance play an important rol as a regulator on cellular growth, cell migration and differantiation. Extracellular matrix proteins including fibrinogen, laminin and vitronectin are known to adhere cells. Vitronectin is a glycoprotein sentesized in liver and found in blood and extracellular matrix. It is found in kidney, platellet vascular wall and elastic fibre as well. Vitronectin, a polymorphic protein, is sentesized as 75 kDa and has a 65 kDa molecular weight with posttranslational mechanism. The interaction platellet surface with plasma proteins including fibrinogen and vitronectin plays an important rol in hemostasis and blood coagulation. Vitronectin regulates blood coagulation and prevents from complement-medieted cell. Vitronectin inhibits rapid inactivation thrombin by antithrombin III in presence of heparin. Differantiation of threedimensional structure results from heparin-vitronectin connection exposed thrombin-antithrombin III region. Vitronectin-heparin binding is achived by heparin-binding domain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVitronektinen_US
dc.subjectHeparin Bağlama Bölgesien_US
dc.subjectTrombozen_US
dc.subjectVitronectinen_US
dc.subjectHeparin-Binding Domainen_US
dc.subjectThrombosisen_US
dc.titleİnsan Vitronektinin Moleküler Yapısı ve Fonksiyonel Özelliklerien_US
dc.title.alternativeMolecular Structure and Functional Properties of Human Vitronectinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record