Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülek, Bozkurt
dc.date.accessioned2012-02-25T15:06:58Z
dc.date.available2012-02-25T15:06:58Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7564
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 99829en_US
dc.description.abstractÇalışmada, sağlıklı dizlerdeki patellaların değişik fleksiyon derecelerinde, ekstansiyonda ve kuadriseps kontraksiyonda merkezi olup olmadıkları araştırılmış ; kadın erkek-futbolculardan oluşan üç grubun karşılaştırması yapılmıştır. Patellaların, 30-60-90 fleksiyonda merkezi oldukları, ekstansiyonda lateralize konuma geçtikleri ve kuadriseps kontraksiyonu yapıldığında ise lateralizas- yonun daha da arttığı saptanmıştır. Cinsler arasında fark bulunmama- sına rağmen futbolcularda diğer iki gruba oranla patellaların ekstansiyonda ve kuadriseps kontraksiyonunda daha merkezi oldukları anlaşılmıştır. Bu durumun, gelişmiş kuadriseps adele gücüne bağlı olduğu düşünülmüştür. Patellaların merkeziyetini değerlendirmek için kullanılan iki yöntemden, Schutzer'in uyum açısı yönteminin, Ficat yöntemine göre daha güvenilir olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, literatürdeki çalışmalara ek olarak, ekstansiyonda kuadriseps kontraksiyonunun diz biyomekaniğine olan etkileri ince- lenmiş ve bu amaçla bilgisayarlı tomografiden yararlanılmıştır. BT kesitlerinden yararlanılarak, patellar volümler hesaplanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPatellaen_US
dc.titleErişkin kadın, erkek ve futbolcularda, 30 - 60 - 90 fleksiyonda, ekstansiyonda ve ekstansiyon ile birlikte kuadriseps kontraksiyonunda, patella konum değişikliklerinin klasik radyolojik ve BT yöntemleriyle araştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage59 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record