Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükaşık, Ferit
dc.date.accessioned2012-02-24T17:41:44Z
dc.date.available2012-02-24T17:41:44Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7569
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12084en_US
dc.description.abstractÇalışma, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla rı Anabilim Dalı'na başvurarak KKH tanısı alan, yaşları 3 ay, 18 yıl arasında değişen 12'si erkek 13'ü kız 25 hasta ile kontrol grubu olarak alınan ve yaşları 27 ay 10.5 yıl arasında değişen 4'ü erkek, 3'ü kız 7 sağlıklı ço cukta yapıldı. Olgularda iki boyutlu ekokardiografi ile apikal dört boşluk pozisyonunda RAA, RAV ile LAA, LAV, LAC ve LAL ölçüldü. Hastalarda RAP,RVP,LAP,PAP la kalp kateterizasyonu sırasında ölçülerek Qp/Qs hesaplandı. Kateter sırasında alınan femoral kanda plazma ANP düzeyleri RIA ile çalışıldı. KKH'nda plazma ANP düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek ve farkın önemli olduğu saptandı (p[0.05). Postoperatif ANP düzeyleri preoperatif düzeylerden istatiksel olarak farklı olmamakla beraber daha düşük bulunup (p]0.05), postoperatif 2. aydan sonra normale düştüğü görüldü. Postoperatif dönemdeki EKO ölçümlerinin preoperatif ölçümlerden istatiksel olarak farklı olmadığı ancak ANP'deki düşmeye parelel olarak küçülme gösterdiği saptandı (p]0.05). ANP düzeyleri, PHT'u olan KKH'larında olmayanlara göre; kalp yetmezliği olanlarda olmayanlara göre önemli derecede yüksek bulundu (p[0.001 ve p[0.01). KKH'ında ANP düzeyi ile ekokardiografik olarak ölçülen RAA, RAC LAL ve RAL, LAC arasındaki ilişki önemli bulundu (p[o.o5 ve p[o.o1).Ayrıca RAC, LAL, LAC ve LAL'ın kalp yetmezliği olanlarda olmayanlara göre önemli derecede yüksek görüldü (p[0.01). Özellikle ASD'li hastalarda EKO bulgulalarının ANP düzeyi doğru olarak yansıtılabileceği saptandı (R =0.98, p[0.00 01). Böylece KKH'ında, özellikle PHT ve kalp yetmezliğinde ANP düzeylerinin yükseldiği, postoperatif dönemde azalarak 2. ayda normal düzeylere düştüğü, EKO bulguları ile ANP düzeylerinin uyum gösterdiği, ekokardiorafik ölçümlerin tanı ve prognoz tayininde önemli bir kriter olabileceğini göstermiş olduk.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemodinamiken_US
dc.subjectKan -- Transfüzyonen_US
dc.subjectKalp kulakçığıen_US
dc.subjectPlazma (Kan)en_US
dc.subjectKalp -- Hastalıklaren_US
dc.titleKonjentinal kalp hastalıkları hakkında plazma Atrial Natriüretik Peptid düzeyi ve Hemodinamien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage68 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record