Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkşit, Filiz
dc.contributor.authorBaltacı, Olcay
dc.date.accessioned2014-11-12T10:25:52Z
dc.date.available2014-11-12T10:25:52Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7588
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 18233en_US
dc.description.abstractÇalışmamız, Aralık 1991 ile Mart 1992tarihleri arasında Eskişe- hir'in bir kısım içme ve kullanma sularının bakteriyolojik kalitesini araştırmak, ayrıca sularda koliform bakteri aramada kullanılan stan- dart iki yöntemi (Tüp Sulandırım Yöntemi ve Membran Filtre Yöntemi) karşılaştırmak amacı ile yapıldı. Bu iki yöntemin yanısıra 1 m1 suda canlı bakteri sayısını veren Toal Germ Sayımına bakıldı. Toplam 150 su örneğinin çalışıldığı araştırmada, 50 adet şebeke suyunun hiçbirinde üreme saptanmadı, total germ sayıları içilebilir sınırlar içinde bulundu. 93 adet tulumba suyunun 56'sında (%60) ko- liform bakteri üredi. Total germ sayımı ile birlikte toplam 63 (%67) örneğin içilemez ve kullanılamaz sınırlarda olduğu saptandı. Bir artezyen suyunda koliform bakteri üredi. Arıtma tesisinin değişik kademelerinden aldığımız 4 adet su örneğinin dezenfeksiyon işlemi tamamlanmamış olan 2'sinde üreme oldu. Şehir şebekesine verilen son kademe suyun mikrobiyolojik olarak içilebilir ve kullanılabilir özelliklerde olduğu saptandı. Koliform bakteri aramada kullandığımız iki yöntem arasında is- tatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamadı. Ancak Tüp Sulandırım Yönteminin, Membran Filtre Yönteminden daha fazla sayıda koliform bakteri ürettiği gözlendi. Sonuç olarak Eskişehir Şebeke sularının mikrobiyolojik açıdan güvenilir olduğu, kenar bölgelerde kullanılan tulumba sularının ise sağlığı tehdit edici özellikte olduğu saptandı. Koliform bakteri aramada kullanılan Tüp Sulandırım Yöntemi ile Membran Filtre Yönteminin birlikte uygulanmasının daha yararlı so- nuç verebileceği kanısına varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSu -- Mikrobiyolojien_US
dc.titleEskişehir Bölgesi içme ve kullanma sularında tüp sulandırım ve membran filtre yöntemleri ile koliform bakteri aranmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 74 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record