Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDağtaş, Banu
dc.contributor.authorErol, Devrim Deniz
dc.date.accessioned2005-10-05T11:47:08Z
dc.date.available2005-10-05T11:47:08Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7628
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 251254en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, tekelci Türk basınının haftasonu eklerinde tüketimle gelen yaşam tarzları sunumunun incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak tekelci bir yapı sergileyen Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin haftasonu ekleri, içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, kapitalizmle ilişkisi bağlamında tüketim kültürü ve tüketim kültürüne yönelik yaklaşımlar, refah toplumundan günümüz toplumuna tüketim kültürünün geçirdiği değişimler ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise küreselleşme, tüketim kültürü ve yaşam tarzı sunumu ilişkisi irdelenmiştir. Uygulamaya ayrılan üçüncü bölümde, çalışmanın yöntemi, haftasonu eklerinde yaşam tarzı sunumuna ilişkin bulgular ve bulguların değerlendirilmesi yer almış; sonuç bölümünde ise çalışmanın bulguları, kuramsal kabullerle birlikte değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Uygulamadan elde edilen bulgular Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin haftasonu eklerinin farklı oranlarda da olsa tüketimle gelen yaşam tarzı sunumunda bulunduklarını göstermiştir. Bu eklerde lüks tüketime dayalı, seçkinci bir yaşam tarzı vurgulanmakta; Batı'yı örnek alarak "modernleşme"ye dayalı bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Türk basınının tüketim kültürünün belirlediği bu yaşam tarzlarını sunması, tekelci ve küresel sermayeyle bütünleşmiş mülkiyet yapısından kaynaklanmaktadır. Bu konuya ilişkin öneri Türk basınında anti-tekel yasalarının uygulanmasıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasın -- Türkiyeen_US
dc.subjectTüketim -- Sosyal yönleren_US
dc.titleTekelleşen Türk medyasında yazılı basın ekleriyle sunulan yaşam tarzlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 164 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record