Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Ahmet Halûk
dc.contributor.authorBirsen, Özgül
dc.date.accessioned2014-10-28T19:40:36Z
dc.date.available2014-10-28T19:40:36Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7639
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 151589en_US
dc.description.abstractİletişim fakülteleri olan üniversitelerin radyolarının bir yerel kamusal yayıncılık alternatifi oluşturup oluşturamayacaklarının araştırıldığı bu çalışmanın kuramsal bölümünde yayıncılık türleri ve kamusal yayıncılık anlayışı irdelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, bir kitle iletişim aracı olarak radyonun özellikleri ve topluma karşı işlevleri ele alınmıştır. Bu bölümde radyo, özellikleri bakımından, diğer kitle iletişim araçları ile arasındaki farklılıklar açısından incelenmiş ve tanımlanmıştır. Yine bu bölümde dünyada ve Türkiye'de radyonun gelişimi tarihsel süreç perspektifinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın kuramsal bölümlerinden bir diğeri olan ikinci bölümde ise, yayıncılık sistemleri anlatılmış ve özellikleri vurgulanmıştır. Tezin uygulama bölümü olan üçüncü bölümde ise, kamu yayıncılığı alternatifleri ve bu alternatiflerden biri olan üniversite radyoları anlatılmış, ardından iletişim fakültesine de sahip olan üniversitelerin radyolarına ugulanan anket verileri analiz edilip yorumlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, anketin uygulandığı Akdeniz, Anadolu, Selçuk, İstanbul, Atatürk, Doğu Akdeniz ve Gazi Üniversitelerinin radyolarının yasal zemin olmamasına karşın yayın yaptıkları ve bu yayınları gerçekleştirirken de hedef kitle olarak üniversite içini göstermelerine karşın vericilerin tüm şehre yayın yapabilecek güçte olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite ve yüksekokullar radyo istasyonlarıen_US
dc.titleTürkiye'de yerel düzeyde bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak üniversite radyoları : iletişim fakültesine de sahip üniversitelerin radyoları üzerine bir incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 139 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record