Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGürcan, Halil İbrahim
dc.contributor.authorÖzkan, Tezcan
dc.date.accessioned2014-09-11T15:14:13Z
dc.date.available2014-09-11T15:14:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7667
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353809en_US
dc.description.abstractTürkiye'ye yönelik faaliyet yürüten terör örgütlerinin internet sitelerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma ile terör örgütleri tarafından internetin nasıl kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Terörist kişi ve grupların internet kullanıcısı olarak ele alınması, internetin kötü niyetli kullanımının yol açabileceği sorunları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmada, küresel bir sorun olarak ifade edilen siber terör yaklaşımından hareketle, Türkiye'ye yönelik olarak faaliyetlerine devam eden 12 terör örgütünün resmi ve gayri resmi 25 internet sitesi incelenmiştir. İnternet siteleri, üç ana kategoride oluşturulan kodlama cetvelindeki temel, görsel ve içeriğe yönelik olmak üzere toplam 33 kriter açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, interneti diğer iletişim araçlarından ayıran ve onu diğerlerinden görece üstün kılan özelliklerin, terör örgütleri ve sempatizanları için basit ama etkili bir propaganda aracı olarak kullanılmasını kolaylaştırdığı görülmektedir. Araştırma, internetin, şu an için cazip bir iletişim aracı olarak kabul görüldüğü genel fikrini de pekiştirmektedir. Ancak, araştırma bulguları, internetin kötü niyetli kişiler ve yasadışı gruplar tarafından denetimsiz bir şekilde kullanımının yaratabileceği sorunları da ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTerörizm -- Bilgisayar ağı kaynaklarıen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı)en_US
dc.subjectSiber terörizmen_US
dc.titleSiber terörizm bağlamında Türkiye'ye yönelik faaliyet yürüten terör örgütlerinin internet sitelerine yönelik bir içerik analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 126 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record