Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKınacı, Gülcan
dc.contributor.authorKınacı, Engin
dc.date.accessioned2015-01-13T09:16:53Z
dc.date.available2015-01-13T09:16:53Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/795
dc.description.abstractThis research was earned out to study; a) phenotypic and genotypic correlations between ear weight, with number of grain per ear, kernel weight per ear and 1000 kernel weight which are important yield components of maize, b) the effects of different components on ear weight by path coefficient analysis and c) to estimate broad sense heritability for ear traits. Significant variations were found between genotypes related to the traits under study. Genotypic coefficient of variation was high for all characteristics in both years. Broad sense heritability was high for ear weight, while it was moderate for number of kernel per ear, grain weight per ear and 1000 kernel weight. Phenotypic and genotypic correlations were found high and positive between ear weight and other traits. Negative correlation between number of grain per ear and 1000 kernel weight implied that simultaneous improvement of these two traits is highly difficult. Phenotypic path coefficient value indicated that the grain weight per ear has significant effect on ear weight. There for selection for ear weight can be use to increase kernel weight per ear and consequently yield per se.en_US
dc.description.abstractBu çalışma; a) mısırda önemli verim komponentleri olan koçan ağırlığı ile koçanda tane sayısı, koçanda tane ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı arasındaki fenotipik ve genotipik korelasyonları incelemek, b) Path analizi yöntemiyle değişik öğelerin koçan ağırlığını nasıl etkilediğini ortaya koymak, c) koçan özellikleri için geniş anlamdaki kalıtımı saptamak amacıyla yürütülmüştür. Üzerinde çalışılan karekterler yönünden, genotipler arasında önemli varyasyonlar saptanmıştır. Genotipik varyasyon katsayısı her iki yılda da yüksek çıkmıştır. Geniş anlamda kalıtım derecesi koçan ağırlığı için yüksek; koçanda tane sayısı, koçanda tane ağırlğı ve bin tane ağırlığı için orta değerler vermiştir. Koçan ağırlğı ile öteki özellikler arasında geniş ve olumlu fenotipik ve genetik korelasyon bulunmuştur. Koçanda dane sayısı ile 1000 dane ağırlığı arasında bulunan olumsuz korelasyon, bu iki özelliğin birlikte geliştirilmesinin zor olduğunu göstermektedir. Fenotipik path katsayısı; koçanda dane ağırlığının koçan ağırlığı üzerine önemli oranda doğrudan etki yaptığını göstermektedir. Bu nedenle oldukça kolay olan koçan ağırlığı alınarak yapılacak seleksiyonla, koçanda tane ağırlığı ve bu yolla birim alandan alınacak ürün (verim) artırılabilecektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaizeen_US
dc.subjectEar Characteristicsen_US
dc.subjectGenotypic Correlationen_US
dc.subjectPhenotypic Correlationen_US
dc.subjectPath Analysisen_US
dc.subjectVariance Componentsen_US
dc.subjectYield Componentsen_US
dc.subjectMısıren_US
dc.subjectKoçan Özelliklerien_US
dc.subjectGenotipik Korelasyonen_US
dc.subjectFenotipik Korelasyonen_US
dc.subjectPath Analizien_US
dc.subjectVar- Yans Komponentlerien_US
dc.subjectVerim Komponentlerien_US
dc.titleStudy on Relationship Between Ear Weight and Some Other Ear Characters in Cold Tolerant Maize Populations by Path Analysis Methoden_US
dc.title.alternativeSoğuğa Toleranslı Mısır Popülasyonlarında Koçan Ağırlığı ile Öteki Bazı Koçan Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi Yöntemiyle Araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record