Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBürün, Betül
dc.date.accessioned2015-01-14T13:05:43Z
dc.date.available2015-01-14T13:05:43Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/800
dc.description.abstractNicotiana tabacum L. “Bursa 63/14” ve “Ege 101/215” tiitün çeşitlerinde in vitro polen çimlendirme testleri ve melezleme çalışmaları ile polen tozlarının çimlenme yeteneğini kazandığı dönem belirlenmiştir. Petal borusu uzamış fakat ucu henüz pembeleşmemiş çiçek tomurcuklarının polenlerinde dölleme yeteneği başlamaktadır. Ancak, korollanın ucu pembeleşmiş fakat açmamış çiçek tomurcuğu polenleri gerek in vitro'da (Bursa 63/14 çeşidinde ortalama %87,5 ve Ege 101/215 çeşidinde ortalama %81,0 çimlenme oranı) gerekse melezleme çalışmalarında (Ege 101/215 x Bursa 63/14 melezlemesinden ortalama bir kapsülde 1294 adet tohum) en iyi sonucu vermiştir. Buna göre melezleme için en uygun tomurcuklar, korollanın uçları pembe ve açılmamış dönemdeki çiçek ( 5 nolu çiçek tomurcuğu) tomurcuklarıdır.en_US
dc.description.abstractBy in vitro pollen germination and hybridization the stage is determinated in which the pollen grains gain the ability of fertilization in Nicotiana tabacum “Bursa 63/14” and “Ege 101/215”. The ability of fertilization was achieved in the pollens of flower buds of which petal tubes elongated but their tips were still green. However the pollens of flower buds whose tips of corolla were pink, gave the best results both in vitro (in Bursa 63/14, average %87,5 and in Ege 101/215 average %81,0 germination rate) and hybridization (in Ege 101/215 x Bursa 63/14 hybridization, average 1294 number seeds /capsule). According to these results, the most appropriate buds for hybridization were the buds whose corolla’s tip were pink and didn’t open yet (flower bud number 5).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNicotiana Tabacumen_US
dc.subjectIn Vitro Polen Çimlenmesien_US
dc.subjectMelezlemeen_US
dc.subjectNicotiana Tabacumen_US
dc.subjectIn Vitro Pollen Germinationen_US
dc.subjectHybridizationen_US
dc.titleMelezleme ve Laboratuvar Yöntemleri ile Tütünde Polen Tozlarının Döllenme Yeteneğini Kazandığı Dönemin Saptanmasıen_US
dc.title.alternativeDetermination of the Fertilization Ability of Pollen with Hybridization and in Vitro Techniques in Tobaccoen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record