Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYetkin, Yalçın
dc.date.accessioned2015-01-14T14:25:43Z
dc.date.available2015-01-14T14:25:43Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/807
dc.description.abstractBiyoloji, bilimsel ve sosyal yanı olan bir bilim dalıdır. Biyolojide öğrenmeyi yaratıcı kılmak için biyolojinin felsefe ve mantığının anlaşılması gerekir. Filozofik bakış açısından biyolojinin en belirleyici özelliği onun işlevsel ya da teleolojik anlatımlarının karakteristiğidir. Bunlar biyolojik özelliklerin canlıya nasıl yararlı olduğudur. Biyoloji diyalektiğin hareket, değişim ve karşıtların uyumu yasalarına uygundur. Çağdaş biyoloji filozoflarının çoğu işlevselliğin aslında nedensel açıklamalar olduğunu ileri sürmektedirler. Biyolojik özellikleri, yalnızca geleceğe yönelik bir olay olarak değil aynı zamanda, evrimin geçmişte ki doğal seçimin gücü ile açıklarlar. Evrimsel süreç bir bütündür. Yalnızca yaşamsal değere sahip olan teklerden çoklu duruma geçen grupları değil; aynı zamanda, bu gibi açılımların yeni uyumlar ve organizasyonları üretmek için yaşamsal genişlik yarattığı düşünülmektedir. Biyolojik mantığın temeli "canlı nasıl oluştu?" ve "yaşam nedir?" sorularına yanıt bulmaktır. Çağdaş biyoloji bu soruları mekanistik ve evrimsel olarak yanıtlamaktadır. Günümüzde biyoloji ve biyolojiye dayalı bilimlerin temel amacı, sonuçta cansız moleküllerin bir araya toplanması ile canlı düzeyinin nasıl oluşturulduğu ve sürdürüldüğünü belirlemektir. Bu yönüyle de biyolojinin eğitimi ve öğretimi önemlidir.en_US
dc.description.abstractBiology is a natural science which has traits both scientific and social. From the philosophical point of view, the most distinctive features of biology is its characteristics use of functional or teleological explanations. The philosophical interesting aspects of these explanations their apparent commitment to teleology. Some biological traits is explained by showing how it is useful for the organism in the life. Most contemporary philosophers of biology now hold that functional explanations in biology are in fact disguised causal explanations, which explain biological traits not by looking forward to future beneficial results, but by looking back towards to the past evolutionary histories in which such results led to the natural selection of traits in question. Evolutionary process is unitary, and that not only are groups formed by multiplication of single variants having survival value, but also that such divergences are amplified to produce adaptation and organization. The basis of biological logic is the answer to these questions, "What is life?" and "How the life occurred?". Contemporary biology has been explaining these questions asmechanistic and evolutionary. Finally, today the proposes of education in biology and applied sciences depend on work in fields such as biology department and medicine, which determines how the collection of lifeless molecules in living organisms interact with each other to constitute, maintain, and perpetuate the living state. In this point, the biology education is important in the schools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectDiyalektiken_US
dc.subjectCanlıen_US
dc.subjectYaşamen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBiologyen_US
dc.subjectDialecticen_US
dc.subjectLivingen_US
dc.subjectLifeen_US
dc.subjectLogicen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleBiyoloji Bilimine Çağdaş Bir Yaklaşım: Biyolojinin Felsefe ve Mantığının Anlaşılmasının Önemien_US
dc.title.alternativeA Contemporary Approach to the Biology Science: the Importance of Understanding the Logic and Philosophy of The Biologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record