Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda, Hayati
dc.contributor.authorYalçın, Ömer
dc.date.accessioned2015-01-27T12:47:28Z
dc.date.available2015-01-27T12:47:28Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/835
dc.description.abstractBu araştırma 1991-1995 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yürütülmüştür. Çalışmada, meme kanseri şüpheli hastalardan alınan normal karakterli dokular kullanılmıştır. Dokuların karakterleri patolojik inceleme ile belirlenmiştir. Daha sonra bu örnekler Flow sitometri tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca kanser oluşumunda kanserli dokuyu oluşturan hücrelerdeki DNA indeksi ve hücre siklusunun fazlarında oluşan değişimlerin Flow sitometri yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, DNA indeksi değerleri açısından ve hücre siklusu analizlerinde elde edilen ortalamalarda istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, ortalamalara uymayan değerlere sahip örneklerinde bulunması nedeniyle bu yöntemin klinik tanıda tek başına kullanımının henüz yeterli derecede güvenilir olmadığı kanısına varılmıştır. Yöntemin güvenilirliğinin arttırılabilmesi için Flow sitometri çalışmalarının değerlendirilmesinde bir standartizasyonun sağlanması ve ayrıca diğer yöntemler ile pekiştirilmesi gerekliliği görülmüştür Ayrıca normal ve anormal gruplar arasında G₁+G₀ hücre oranı değişiminde G₀ hücrelerinin rolünün saptanması gerektiği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in the Department of Pathology, Faculty of Medicine at Trakya University and Department of Biology, Faculty of Art and Sciences at Trakya University in 1991-1995. In the study, normal and abnormal tissue samples obtained from the patients, whose were suspected for cancer were wed. Initially, pathological characters of the tissues were identified. Then these tissues were analysed by using Flow cytometry technique. Also, Flow cytometry technique was used in order to show DNA index of the cells. Also, it can be used to show the changes in the cell cycle phases, which related to produce cancerous tissue. Results shoved statistically significant differences in DNA index analyses and in cell cycle values. However, it can be said that this method alone, cannot be reliable enough in clinical diagnosis. Because some values were deviated from the mean values. Therefore in order to increase the reliability of the method, a standardization, which may be supported by some other techniques, is required. Moreover, the role of G₀ cells on the ratio differences of G₁+G₀cells values in terms of normal and abnormal cells should be determined.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFlow Cytometryen_US
dc.subjectDna İndexen_US
dc.subjectCell Cycleen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectFlow Sitometrien_US
dc.subjectDna İndeksien_US
dc.subjectHücre Siklusuen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.titleDna Index and Cell Cycle Analyses By Flow Cytometry Techniques of Normal and Abnormal Cells of Breast Tissuesen_US
dc.title.alternativeNormal ve Anormal Karakterli Meme Dokularında Flow Sitometri Tekniği ile Dna İndeksi ve Hücre Siklusu Analizlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record