Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayrakcı Karel, Filiz
dc.date.accessioned2014-07-08T11:45:37Z
dc.date.available2014-07-08T11:45:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn21460205
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/85
dc.description.abstractSu kaynaklarının azalması ve özellikle patojen mikroorganizmalarla kirlenmesi dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan klorun organik bileşikler ile tepkimesi sonucu oluşan dezenfeksiyon yan ürünlerini sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturması, alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin araştırılmasını gündeme getirmiştir. Ultrasound ile dezenfeksiyon önemli alternatif dezenfeksiyon yöntemlerin birisidir. Bu çalışmada ultrasonik reaktörde, önemli sağlık sorunlarına sebep olan, su ortamında bulunabilecek önemli indikatör mikroorganizmalardan biri olan fekal kontaminasyon etmeni olan Escherichia coli giderimi ile su arıtım gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince ultrasonik sistemde farklı frekanslar kullanılmış, bu frekanslardaki çeşitli ortam iyonlarının (HCO3-, NO3-, SO4-2) ve sisteme ilave edilen farklı derişimlerdeki hidrojen peroksit ve farklı akış hızlarındaki azot gazının sistemin çalışmasında yarattığı etkiler incelenmiştir. Ultrasound reaktörün çalışma frekansı 28kHz olduğu durumda optimum mikrooganizma inaktivasyonu gözlenmiştir. Sisteme eklenen SO4-2 ve HCO3- iyonları için derişim arttıkça mikroorganizma inaktivasyonunda artış olduğu gözlemlenmiştir, NO3- ultrasoundun inaktivasyon verimine etkisi görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractDiminishing water sources and their contamination by pathogenic microorganisms in pariculat set forth the necessity of application of disinfection processes. Chlorine which has been used for disinfection purposes and disinfection by-products generated bu the reaction of chlorine with organic compounds are known to have adverse effects on human health, therefore the research on alternative disinfection techniques has brought into question. Ultrasound disinfection is among major alternative disinfection technologies. In this study the removal of Eschericia coli that is a major indicator microorganism which is a fecal contamination factor that can be found in water media, was performed in ultrasound reactor. Various frequencies were studied in ultrasound reactor and effects of various media ions (HCO3-, NO3-, SO4-2) and hydrogen peroxide and nitrogen gas fed to the system at various flow rates were examined. Optimum microorganism inactivation was attained when the operation frequency of the reactor is 28kHz. The increased concentration of SO4-2 and HCO3-ions added to the system favored the microorganism inactivation, however the presence of N O3- didn’t change the inactivation yield of the ultrasound system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltrasounden_US
dc.subjectDezenfeksiyonen_US
dc.subjectE. Colien_US
dc.subjectOrtam İyonlarıen_US
dc.subjectUltrasounden_US
dc.subjectDisinfectionen_US
dc.subjectE. Colien_US
dc.subjectMedia İonsen_US
dc.titleUltrasoundla E.Colı Dezenfeksiyonuna Ortam İyonlarının Etkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestıgatıon Of Effects Of Medıa Ions On The E.Colı Dısınfectıon By Ultrasounden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record