Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Amerika ve Batı Avrupa baskıresminde hayvan imgesi 

   Kılıç, Gökçe Aysun (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   "Amerika ve Batı Avrupa Baskıresminde Hayvan İmgesi" adlı bu çalışmada Batı Avrupa ve Amerika kıtasında yaşamış sanatçıların baskıresim yapıtlarında yer alan hayvan imgeleri ele alınmıştır. Bu doğrultuda hayvan imgelerine ...
  • Baskı sanatlarında yeni arayışlar (Avrupa ve Amerika örneği) 

   Kılıç, Selvihan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Çağdaş sanat içinde devingen bir yaklaşımla varlığını sürdüren baskı sanatları, güncel arayışların muğlaklaştırdığı sınırlar ile kitlelere ulaşmaktadır. Günümüzde, demokratik bir sanatsal üretim yöntemi olarak teknik ve ...
  • Feminist sanatçıların baskıresim işleri bağlamında 60'lardan günümüze "Kadın" algısı 

   Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Atan, Sevgi (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Bu tez çalışmasında baskı sanatları ile feminist sanat arasındaki ilişki ve 1960'lardan günümüze feminist sanatçıların baskıresim işlerindeki kadın algısı incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda feminist sanatçıları baskıresim ...
  • I. Dünya Savaşının baskıresimlere yansımaları 

   Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Tarihte insanlığı etkileyen büyük olayların sanata etkileri her zaman kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başında yaşanan I. Dünya savaşı insanlık tarihinde ve buna bağlı olarak sanat tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu ...