Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Çağdaş baskıresim ve tüketim sorunsalı 

  Hakan Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Dipdemir Güçlü, Burcu (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez de öncelikle, tüketim kavramı ele alınmış, bu kavramın insan hayatında ki rolünü belirleyen bazı oluşumlar üzerinden geçilmiştir. Tüketimi destekleyen unsurları anlamak ve daha sonrasında ise, öncelikle sanat ve ...
 • 1980 sonrasında Türkiye'de baskıresim ve sorunları üzerine bir inceleme 

  Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü; Topsakal, Pınar (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  1980 sonrasında Türkiye’de baskıresmin siyasal, kültürel ve ekonomik süreçle birlikte ilerleyen ilişkisine odaklanmış olan bu çalışma, üç ana başlık üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç ana başlık içerisinde; ...
 • Baskıresim ve sokak sanatı 

  Balamber, Burçak (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Sokak sanatı Amerika'da 1960'lı yıllarda doğmuş ve günümüze kadar farklı sanat dallarından beslenerek zaman içinde sahip olduğu felsefi değerleri değiştirmeye ve genişletmeye başlamıştır. Baskıresim sanatı, çağdaş sanatın ...
 • Çağdaş baskıresim sanatında mekansal arayışlar 

  Yurdunmalı, Gözde (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalıs?mada mekânın sanat ortamlarına etkisini incelenmektedir. Günümüz sanatında sanat eseri çerçeveden ve iki boyutlu ortamından kopmus?, izleyicinin deneyimleyeceği mekâna tas?ınmıs?tır. Bu olus?umla birlikte sadece ...
 • Çizgi romanın tarihsel düzlemde baskı sanatları ile kesişimi 

  Bıçakcı, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bugün çizgi roman dendiğinde akla yalnızca tüketim toplumunun karın ağrısından doğmuş ve hızla tüketilmek üzere servis edilmiş hikaye resimleme sanatı gelmektedir. Çoğu kaynakta yirminci yüzyıl sanatı olarak tanımlanmış ...
 • Honore Daumier’in toplumsal ve politik litografileri 

  Gökmen, Ahmet Fuat (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  On dokuzuncu yüzyıl Avrupası siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda birçok değişime sahne olmuştur. 1789 Fransız Devrimi bu yüzyılı güçlü bir şekilde etkileyerek, içeride ve dışarıda birçok değişikliğe yol açmış ...
 • Baskıresim ve pop sanat 

  Korkmaz, İbrahim, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  20. Yüzyıl, çalışma koşullarının, üretim biçimlerinin, tüketim biçimlerinin kısacası yaşam biçimlerinin değiştiği hareketli bir dönem olmuştur. Bu hareketlilik ve değişimler elbette sanat dünyasında da karşılığını bulmuş, ...
 • Görsel sanatlarda hayalî bahçe tasvirleri 

  Akyüz, Aslı Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Doğanın içinde yaşayan insan ilk çağlardan beri doğayı dönüştürerek kendi tarihini yaratmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde insanın doğayla olan ilişkisi irdelenmiştir. Doğanın içinde var oluş savaşı veren insanın, ...
 • Dijital teknoloji çağında baskıresim 

  Erdoğmuş, Mete (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Baskıresim disiplini, tarihsel süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında alanını genişleten ve yeni ifade olanakları kazanan dinamik bir sanat disiplini olmuştur. Bu kapsamda ağaç baskı, gravür, litografi ve serigrafi ...
 • ABD'de baskıresimin gelişiminde etkili olan atölyeler ve soyut dışavurumculuk 

  Uğuz, Özgür (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1960lı yıllarda Amerikada baskıresim alanında yaşanan gelişimin nedenleri ve Soyut Dışavurumcu akım ile olan ilişkisi örnekler üzerinden incelenerek, baskıresimin gelişim sürecinde geçirmiş olduğu değişimler ...
 • Paul Scott ve Cumbrian Mavisinin baskı teknikleri ile uygulanması 

  Yazıcı, Ayça (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Baskı sanatları günümüzde birçok sanat alanını etkilemektedir. Resim, seramik, heykel, cam gibi sanatlar baskı tekniklerini kendi teknik uygulamaları ile birleştirerek yenilikçi çağdaş sanat eserleri sunmaktadırlar. Özellikle ...
 • Türkiye'de cumhuriyet öncesi-sonrası Kadın'ın konumu ve baskıresim alanındaki varlıkları hakkında bir analiz 

  Sisli, Nesli (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa?da ve Cumhuriyet Öncesi Türkiye?sinde ataerkil bir yapı egemendi. Bu yapıya göre erkek, üst bir değer taşırken kadın, özel alana ait olarak görülüp hukuki ve sosyal hiçbir hakka sahip ...
 • Yüksek baskı tekniği ve Türk baskıresmine yansımaları 

  Kılıç, Gökçe Aysun (Anadolu üniversitesi, 2012)
  “Yüksek Baskı Tekniği ve Türk Baskıresmine Yansımaları” adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında baskıresim tekniklerinin içerisinde en eskisi olarak bilinen yüksek baskı tekniğinin dünyada ve Türkiye’deki ...
 • Mustafa Aslıer'in sanatı ve özgün baskıresme katkıları 

  Dokuzlar Canpolat, Gülşah (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Mustafa Aslıer, üretmiş olduğu tüm eserlerinde özgünlüğü bulmuş ve bu özgünlüğünün getirilerini başarıyla yansıtmış, Türk resim sanatına “Özgün Baskıresim” kavramını ...
 • Geçmişten günümüze Almanya'da ekslibris 

  Türk, Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  "Geçmişten Günümüze Almanya 'da Ekslibris" adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında amaç, ekslibrisin Almanya'da nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl geliştiğini araştırmaktır. Dönemlerine ...
 • Japon baskıresim sanatına genel bakış ve soyut eğilimler 

  Kılıç, Selvihan (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  Sanatsal üretim yöntemlerinden biri olan baskıresim sanatının temeli M.Ö. 105 yılında kâğıdın bulunmasına dayandırılsa da günümüzde sanatsal değer taşıyan baskıresimin ilk örnekleri, insanları bilgilendirmek ve resimleri ...
 • Türk baskıresminin gelişim sürecine katkısı olan kurum ve sanatçılar 

  Dönmez, İrfan, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2008)
  Türkiye'de baskıresmin ilk örneklerine, Cumhuriyet öncesinde İbrahim Müteferrika'nın basımını gerçekleştirdiği kitapların resimlemelerinde ve daha sonraları taşbaskı ile basılan halk hikaye kitaplarının resimlemelerinde ...
 • Ukiyo-e ve çağdaş sanata yansımaları 

  İnce, Başak (Anadolu Üniversitesi, 2008)
  17. yy. ile 19. yy. arası Japonya, yarı kapalı bir dönemden geçerken, halkın yaşam standartları yükselir, bu durum onların kültürel alandaki taleplerini de değiştirir. Şehir yaşantısının geliştiği bu dönemde; Ukiyo-e tahta ...
 • Baskıresimde yeni bir yüz : vitreografi 

  Türkmen, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  Cam sanatçılığıyla tanınan ve Amerika’daki “stüdyo cam”ın babası olarak kabul edilen Harvey Littleton, 1974’de denediği ilk cam baskıyla Vitreografinin temelini atmıştır. 1976’da en sevdiği nesneyi, camı, farklı bir ...