Advanced Search

Now showing items 1-19 of 19

  • Japon baskıresim sanatına genel bakış ve soyut eğilimler 

   Kılıç, Selvihan (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Sanatsal üretim yöntemlerinden biri olan baskıresim sanatının temeli M.Ö. 105 yılında kâğıdın bulunmasına dayandırılsa da günümüzde sanatsal değer taşıyan baskıresimin ilk örnekleri, insanları bilgilendirmek ve resimleri ...
  • Geçmişten günümüze Almanya'da ekslibris 

   Türk, Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   "Geçmişten Günümüze Almanya 'da Ekslibris" adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında amaç, ekslibrisin Almanya'da nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl geliştiğini araştırmaktır. Dönemlerine ...
  • Türk baskıresminin gelişim sürecine katkısı olan kurum ve sanatçılar 

   Dönmez, İrfan, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2008)
   Türkiye'de baskıresmin ilk örneklerine, Cumhuriyet öncesinde İbrahim Müteferrika'nın basımını gerçekleştirdiği kitapların resimlemelerinde ve daha sonraları taşbaskı ile basılan halk hikaye kitaplarının resimlemelerinde ...
  • Ukiyo-e ve çağdaş sanata yansımaları 

   İnce, Başak (Anadolu Üniversitesi, 2008)
   17. yy. ile 19. yy. arası Japonya, yarı kapalı bir dönemden geçerken, halkın yaşam standartları yükselir, bu durum onların kültürel alandaki taleplerini de değiştirir. Şehir yaşantısının geliştiği bu dönemde; Ukiyo-e tahta ...
  • Baskıresimde yeni bir yüz : vitreografi 

   Türkmen, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Cam sanatçılığıyla tanınan ve Amerika’daki “stüdyo cam”ın babası olarak kabul edilen Harvey Littleton, 1974’de denediği ilk cam baskıyla Vitreografinin temelini atmıştır. 1976’da en sevdiği nesneyi, camı, farklı bir ...
  • Mustafa Aslıer'in sanatı ve özgün baskıresme katkıları 

   Dokuzlar Canpolat, Gülşah (Anadolu Üniversitesi, 2012)
   Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Mustafa Aslıer, üretmiş olduğu tüm eserlerinde özgünlüğü bulmuş ve bu özgünlüğünün getirilerini başarıyla yansıtmış, Türk resim sanatına “Özgün Baskıresim” kavramını ...
  • Yüksek baskı tekniği ve Türk baskıresmine yansımaları 

   Kılıç, Gökçe Aysun (Anadolu üniversitesi, 2012)
   “Yüksek Baskı Tekniği ve Türk Baskıresmine Yansımaları” adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında baskıresim tekniklerinin içerisinde en eskisi olarak bilinen yüksek baskı tekniğinin dünyada ve Türkiye’deki ...
  • ABD'de baskıresimin gelişiminde etkili olan atölyeler ve soyut dışavurumculuk 

   Uğuz, Özgür (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Bu çalışmada 1960lı yıllarda Amerikada baskıresim alanında yaşanan gelişimin nedenleri ve Soyut Dışavurumcu akım ile olan ilişkisi örnekler üzerinden incelenerek, baskıresimin gelişim sürecinde geçirmiş olduğu değişimler ...
  • Türkiye'de cumhuriyet öncesi-sonrası Kadın'ın konumu ve baskıresim alanındaki varlıkları hakkında bir analiz 

   Sisli, Nesli (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa?da ve Cumhuriyet Öncesi Türkiye?sinde ataerkil bir yapı egemendi. Bu yapıya göre erkek, üst bir değer taşırken kadın, özel alana ait olarak görülüp hukuki ve sosyal hiçbir hakka sahip ...
  • Baskıresim ve sokak sanatı 

   Balamber, Burçak (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Sokak sanatı Amerika'da 1960'lı yıllarda doğmuş ve günümüze kadar farklı sanat dallarından beslenerek zaman içinde sahip olduğu felsefi değerleri değiştirmeye ve genişletmeye başlamıştır. Baskıresim sanatı, çağdaş sanatın ...
  • Paul Scott ve Cumbrian Mavisinin baskı teknikleri ile uygulanması 

   Yazıcı, Ayça (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Baskı sanatları günümüzde birçok sanat alanını etkilemektedir. Resim, seramik, heykel, cam gibi sanatlar baskı tekniklerini kendi teknik uygulamaları ile birleştirerek yenilikçi çağdaş sanat eserleri sunmaktadırlar. Özellikle ...
  • Görsel sanatlarda hayalî bahçe tasvirleri 

   Akyüz, Aslı Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Doğanın içinde yaşayan insan ilk çağlardan beri doğayı dönüştürerek kendi tarihini yaratmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde insanın doğayla olan ilişkisi irdelenmiştir. Doğanın içinde var oluş savaşı veren insanın, ...
  • Dijital teknoloji çağında baskıresim 

   Erdoğmuş, Mete (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Baskıresim disiplini, tarihsel süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında alanını genişleten ve yeni ifade olanakları kazanan dinamik bir sanat disiplini olmuştur. Bu kapsamda ağaç baskı, gravür, litografi ve serigrafi ...
  • Baskıresim ve pop sanat 

   Korkmaz, İbrahim, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   20. Yüzyıl, çalışma koşullarının, üretim biçimlerinin, tüketim biçimlerinin kısacası yaşam biçimlerinin değiştiği hareketli bir dönem olmuştur. Bu hareketlilik ve değişimler elbette sanat dünyasında da karşılığını bulmuş, ...
  • Honore Daumier’in toplumsal ve politik litografileri 

   Gökmen, Ahmet Fuat (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   On dokuzuncu yüzyıl Avrupası siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda birçok değişime sahne olmuştur. 1789 Fransız Devrimi bu yüzyılı güçlü bir şekilde etkileyerek, içeride ve dışarıda birçok değişikliğe yol açmış ...
  • Çağdaş baskıresim sanatında mekansal arayışlar 

   Yurdunmalı, Gözde (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu çalıs?mada mekânın sanat ortamlarına etkisini incelenmektedir. Günümüz sanatında sanat eseri çerçeveden ve iki boyutlu ortamından kopmus?, izleyicinin deneyimleyeceği mekâna tas?ınmıs?tır. Bu olus?umla birlikte sadece ...
  • Çizgi romanın tarihsel düzlemde baskı sanatları ile kesişimi 

   Bıçakcı, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bugün çizgi roman dendiğinde akla yalnızca tüketim toplumunun karın ağrısından doğmuş ve hızla tüketilmek üzere servis edilmiş hikaye resimleme sanatı gelmektedir. Çoğu kaynakta yirminci yüzyıl sanatı olarak tanımlanmış ...
  • Çağdaş baskıresim ve tüketim sorunsalı 

   Hakan Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Dipdemir Güçlü, Burcu (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Bu tez de öncelikle, tüketim kavramı ele alınmış, bu kavramın insan hayatında ki rolünü belirleyen bazı oluşumlar üzerinden geçilmiştir. Tüketimi destekleyen unsurları anlamak ve daha sonrasında ise, öncelikle sanat ve ...
  • 1980 sonrasında Türkiye'de baskıresim ve sorunları üzerine bir inceleme 

   Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü; Topsakal, Pınar (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   1980 sonrasında Türkiye’de baskıresmin siyasal, kültürel ve ekonomik süreçle birlikte ilerleyen ilişkisine odaklanmış olan bu çalışma, üç ana başlık üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç ana başlık içerisinde; ...