Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • 1980 sonrası Türk resim sanatının örgütlenmesi 

   Başaran, Şeyma (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Bu araştırmada Türkiye'de 1980 ve sonrası resim sanatı ve resim sanatının günümüz koşullarında bir piyasaya dönüşmesi ve küresel sanata adapte olma süreciyle sanat piyasasına etki eden aktörlerin üzerinde durulmuştur. Bu ...
  • Antropomorfizm kavramı ve sanatta hayvan imgesi 

   Akçaoğlu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Kaya, Şule (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   İnsanlık tarihi boyunca, insan ve hayvan varlıkları sürekli etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşimleri temsil etme açısından hayvan imgesi, ilk çağlardan günümüze kadar sanatın çeşitli disiplinlerinde yer edinmiştir. ...
  • Avangard kuram bağlamında manzara resminde kolaj 

   Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Lakot, Şeyma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Doğa, sanat tarihi boyunca sanatçının ilham kaynağı olmuştur. Bu birliktelik ile beraber sanatın insana dair, insanın da doğaya dair bir yakınlık içerisinde olması, sanatın, insanın yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığı ...
  • Doğa görünümlerinin sanal uzaya yansımasının dijital sanat bağlamında incelenmesi 

   Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   20. yy. ortalarından itibaren sanatçıların malzeme arayışına girdiği ve çalışmalarında birçok farklı yöntemi kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişim, medya araçlarının sanatçılar tarafından kullanılması ...
  • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

   Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
  • Güncel sanatta kültürel kodların kullanımında imgenin algısal etkileri 

   Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; İsayeva, Nergiz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Tarih boyunca çeşitli kültürlerin temsilleri sanatta imgeler yoluyla anlam kazanmıştır. Bu imgeler, dönemin izini sürdüren kültürel hafızanın taşıyıcısı görevini üstlenmiştir. Yıllar boyunca tekrarlanan ve hatırlanan ...
  • Manzara resminde boşluk olgusu ve sanatçının mizacı ile olan ilişkisi 

   Ateşli, Murat; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Algül, Ahmet (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Sanatsal üretimin en genel motivasyonu yaratıcılık ve hayal gücü olarak ifade edilmektedir. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanatçı, eserini bir ifade biçimi olarak kullanmaktadır. Bazen her şey göründüğü gibidir, bazen ...
  • Sanat pratiklerinin bilinçdışı ile ilişkisinde hız faktörü 

   Cengiz, Burcu Nur (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   21. yüzyılın değişen parametreleri içinde hız kavramı her alanda bir öncelik olarak karşımıza çıkmakta ve hız kültürü olgusunu gerçek kılmaktadır. Hız kültürü yerleşik kalıp ve kökleşmiş alışkanlıkları içinde barındırmayarak ...
  • Sanatta malzemeyle ifadenin doku bağlamında incelenmesi 

   Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Uğrul, Damla Ezgi (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   20.yüzyılda sanatçıların farklı malzeme arayışlarına girdiği ve teknik olarak farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. Bu değişimler süreç içerisinde boyanın yüzeyde oluşturduğugörünümün değişmesinin ötesinde, doku ...