Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Batı kültürüyle etkileşimi açısından Jean Dubuffet ve art brut kavramı 

   Aksoy, Gamze (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   "Uygarlaşma" kavramı alışılagelen kullanımıyla olumlu çağrışımlar uyandırsa da, hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmakla paralel tutulduğu ölçüde insanın insandan ve doğadan uzaklaşması anlamını da taşımakta ve yabancılaşma ...
  • Modern resim sanatında biçim ve parça-bütün ilişkisi 

   Sırcan, Şafak (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Resim sanatında imge-biçim-kurgu diyalektiği, sanat tarihi boyunca işlenen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Biçim; sanatın algıladığımız ve yorumlayabildiğimiz kısmı, özgünlüğün ve yaratıcılığın somuta, gerçeğe ...
  • Soyut resim sanatında ışık ve renk ilişkileri 

   Çetin, Ayhan (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Renk denilen olgu, ışığın bir elementi olarak varlık kazanmaktadır. Nesnelerin üzerine düşen ışığın bir kısmı nesne tarafından emilir, geriye kalanı ve bize yansıyan ışığı ise nesnenin kendi rengini verir. Işık da ışın ...
  • Soyut resimde biçim yüzey ilişkisi 

   Yalım, Yalçın (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Yirminci yüzyıl; geçen yüzyılın naturalist sanat anlayışına, soyut bir sanat anlayışı ile karşı çıkar. Dönemin bilimsel gelişmeleri ve yeni keşifler doğrultusunda insanın doğayı ve nesneleri kavraması ve düşünmesi ...
  • Soyut resimde yalınlaştırma 

   Kumlu, Selda (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Resim Sanatının gelişim sürecine bakıldığında doğanın taklidinin reddedilmesi ile birlikte soyutlama sürecinin başladığını görmekteyiz. Nesnelerin dış görünüşlerinden, iç yapılarına ve anlamlarına doğru yön değiştiren sanat ...
  • Türk resim sanatı'nda otoportre 

   Çakaloğlu, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Otoportre; sanatçıların, kendi iç dünyasına bir bakışıdır. Ressam; üretim sürecinde doğayı, nesneleri, imgesel bir konuyu yorumladığı gibi, otoportre ile kendi insani merkezine, diğer deyişle özüne ulaşmak ister. Otoportre ...
  • Türk resim sanatında geleneksel biçim yaklaşımları 

   Ünder, Banu (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Tarihi beş yüz yılı aşan bir süreye dayanan Türk resim sanatının; günümüze kadar devam eden süreç içersinde biçimsel değişikliklere uğrayarak, Osmanlı Devleti zamanında geleneksel boyutunu, batılılaşma eğilimleri ile de ...