Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Çağdaş Türk resminde figür ve mekan 

   Sürüm, Aslıhan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Her sanat eseri bir çabanın, bir düşüncenin ve zorunlu bir sürecin ürünüdür. Sanatsal yaratma eylemi boyunca sanatçı, öznel yaşantısı ve sanatsal araçlar yoluyla bunları, kalıcı, görsel hale getirir. Sanat eserinin oluşum ...
  • Resimde kent ve imge 

   Aydın Deveci, Arzu (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Kentlilerin ortaya çıkışlarından itibaren insanlık tarihinin evrimi, öncelikle kent yaşamı ekseninde değişmiş ve gelişmiştir. Bu genel değerlendirme kenti, değişik bilim disiplinlerinin, bilimsel olmayan bigi alanlarının ...
  • Rönesans dönemi mitolojik konulu resimlerde figür 

   Kurtuluş, Cengiz (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Mitoloji, tanrıları, evreni ve insanın yaradılışını anlatan, toplumlar arası farklılık gösteren, öykü, efsane anlamına gelir. Mitoloji sanatın her döneminde etkili olduğu gibi resim sanatında da varlığını sürdürmektedir. ...