Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAzra, Güldane
dc.date.accessioned2022-09-09T07:38:29Z
dc.date.available2022-09-09T07:38:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26823
dc.description.abstractİkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki yenilikler ikonografiyi de içerik, biçim, anlam ve ifade bağlamında etkilemiştir. Tezde araştırma konusu olan Eren Eyüboğlu'nun eserleri, modern ikonografik resmin Anadolu'daki ilk öncülü olarak kabul edildiği ve çağdaşlaşma sürecindeki Türk resminin geçiş sürecini temsil ettiği varsayımı ile önem kazanmaktadır. Çünkü Eren Eyüboğlu'nun eserleri doğup büyüdüğü Batı Hristiyan kültürü ve sonra yaşamını sürdürdüğü Anadolu kültüründen etkilenmelerini barındırmaktadır. Bu bağlamda tezde sanatçının iki kültürün yansımaları ile ürettiği eserleri anlam katmanları bağlamında hem ikonografik açıdan araştırılmasını hem de içinde barındırdığı çağdaş resim sanatını unsurlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Türk resminde çağdaş anlayışta eserler üreten öncü kadın sanatçılarımızdan olan Eren Eyüboğlu'nun ilk gençlik yıllarından itibaren yaşamı boyunca etkilendiği kültürlerin etkileri ikonografik yaklaşım ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Tez araştırması sanatçının eserlerinden elde edilen veriler Greimas'ın göstergebilim ve Panofsky'nin ikonolojik inceleme metoduna göre değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkonografien_US
dc.subjectEren Eyüboğluen_US
dc.subjectİmge ve İkonografien_US
dc.titleEren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkileren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAtan, Bişeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record