Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOmay, Rabia Ece
dc.contributor.authorAydın, Dursun
dc.contributor.authorMammadov, Mammadagha
dc.date.accessioned2015-02-20T14:01:03Z
dc.date.available2015-02-20T14:01:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1508
dc.description.abstractÇalışmada Eskişehir merkezde yer alan evlerin kira fiyatları ile evlerin özelikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde farklı regresyon modelleri ele alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, evlerin kira fiyatları üzerinde etkili olan bağımsız değişkenlerin bir kısmının fiyatları doğrusal, bir kısmının da doğrusal olmayarak etkilediği görülmüştür. Böylece model, parametrik doğrusal bileşenlere ilaveten birkaç nonparametrik bileşeni de bulunduran semiparametrik toplamsal regresyon modeli şeklinde oluşturulmuştur. Elde edilen uygun semiparametrik toplamsal regresyon modelin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, hem parametrik doğrusal hem de semiparametrik modellerden daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, different regression models have been discussed for investigation of the relationships among house rents and trait variables in Eskişehir. According to statistical analysis, it is concluded that some of the explanatory variables have had linear and some of them have had nonparametric effect on house rents. Thus, the model has obtained as semiparametric adittive regression model that contain a few nonparametric components in additon to parametric linear components. It is observed that suitable semiparametric adittive regression model is significant, and given better results than parametric linear and semiparmetric models.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplamsal Modelen_US
dc.subjectSemiparametrik Toplamsal Modelen_US
dc.subjectSemiparametrik Modelen_US
dc.subjectSplayn Düzeltmeen_US
dc.subjectAdittive Modelsen_US
dc.subjectSemiparametric Adittive Modelen_US
dc.subjectSemiparametric Modelen_US
dc.subjectSpline Smoothingen_US
dc.titleSemiparametrik Toplamsal Regresyon Modeli ile Tahmin: Eskişehir’deki Evlerin Kira Fiyatları ve Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizien_US
dc.title.alternativeEstimation with Semiparametric Adittive Regression Model: Analysis of Relationships Among House Rents and Trait Variables in Eskişehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record