Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Supplementary online study platform for an oral communication skills course: implementation, evaluation and suggestions 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0002-8481-5703; Sağlam, Sercan (2021)
  The purpose of this study is to explore how first-year candidate teachers of English make use of an online support to their EFL oral communication courses. The online support consists of asynchronous ...
 • Analyse comparative de deux manuels de Français langue etrangeere selon les Axes de la perspective actionnelle 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0001-7656-5276; 0000-0002-0435-1217; Dündar, Aslı Eda; Aslım Yetiş, Veda (2021)
  Suite à l’émergence de la perspective actionnelle (PA) plusieurs manuels se déclarant de cette approche sont présents dans l’apprentissage du français langue étrangère. Dans le but d’analyser la conformité des manuels à ...
 • İngilizce öğrenmede kişisel öğrenme ortamlarının kullanımı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0002-3447-2722; Göksel, Nil (2021)
  Internet paved the way for educational technologies which have gradually gained importance in the field of education and has passed the learning responsibility to the student. Succeeding this phase, Personal ...
 • YDS ve YÖKDİL sınavlarının yabancı dil eğitimi üzerine etkileri 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0001-5851-2322; Polat, Murat (2020)
  Türkiye’de yabancı dil seviyesini tespit etme ve yabancı dil yeterliğini ölçme amacıyla uygulanan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) çoktan seçmeli sınavlar ...
 • A rasch analysis of rater behaviour in speaking assessment 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Polat, Murat (2020)
  The assessment of speaking skills in foreign language testing has always had some pros (testing learners’ speaking skills doubles the validity of any language test) and cons (many testrelevant/irrelevant variables interfere) ...
 • Arap medyasında yaygın dil hataları 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0001-5751-203X; Uzun, Rahmetullah (2020)
  Kitle iletişim araçlarının çoğalması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte medya, hayatımızda en etkili alanlardan biri olmuştur. Medya ile dil arasında güçlü bir bağ vardır. Medyanın amaçlarına ulaşabilmesi ...
 • Language teacher identity construction of foreign language teaching assistants 

  Language teacher identity has been studied in several contexts in English Language Teaching (ELT) field; however, looking at language teacher identity in a United States context in which teachers ...
 • Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında yapay zekâ: Sunduğu fırsatlar ve yarattığı endişeler 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0002-5966-1976; Şenocak, Dilek (Anadolu Üniversitesi, 2020)
  Yapay zekâ (YZ), makinelerin daha önce insan zekâsı ile ilişkilendirilen bilişsel görevleri başarabileceği fikrine dayanmaktadır. Etkileşimli kişiselleştirilmiş e-öğrenme platformlarını geliştirmek ve uygulamak için makine ...
 • Oyunlaştırma, oyuncu türleri ve oyunlaştırma tasarım çerçeveleri 

  Anadolu Üniversitesi; 0000-0002-4520-642X; Şenocak, Dilek; Bozkurt, Aras (Anadolu Üniversitesi, 2020)
  Oyunlaştırma, başka bir ifadeyle oyun tasarım unsurlarının oyun dışı bağlamlarda kullanımı, son dönemde birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da sıklıkla adından bahsettirmektedir. Ancak eğitimde, öğrenen katılımını, ...
 • Kişisel öğrenme ortamının İngilizce öğreniminde kullanımı 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; 0000-0002-3447-2722; Göksel, Nil (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  21. yüzyıl öğrenmesinin gerekliliği, yeni eğitim teknolojilerini sürekli takip edebilen ve etkili öğrenenler olma adına mevcut bilgi birikimini arşivleyebilen öğrenenlere dönüşmektir. Kişisel Öğrenme Ortamları, bu bağlamda, ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede dijital bölünme 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Taşkıran, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Teknolojik gelişmelerin önemli toplumsal sonuçlarından biri olan dijital bölünme genel olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişmede, onları kullanabilmede ve etkisini hissedebilmede meydana gelen ekonomik ve ...
 • Yükseköğretimde dijital dönüşüm 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Koral Gümüşoğlu, Eylem (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Milenyum çağı da dediğimiz bu yüzyıl teknolojik gelişmelerin artık her alanda fazlasıyla hissedildiği bir çağdır. Son teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında etkili olduğu gibi eğitimde de yoğun bir şekilde kendini ...
 • Yükseköğretimde etik: Gelecek için değer odaklı liderler 

  Anadolu Üniversitesi; Kaşıkara, Seher (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Globethics Yayınları tarafından 2017 yılı ocak ayında İsviçre’de yayımlanan Eğitim Etiği Serisi’nin 1. cildi olan “Yükseköğretimde Etik” kitabının editörlüğünü, Globethics.net’in Güney Afrika Direktörü Divya Singh ve ...
 • Dijital çağda yükseköğretim 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Taşkıran, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Günümüzde endüstri çağından bütünüyle dijital çağa geçişin gerçekleşmekte olduğu zorlu dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumlarının bu değişime yaklaşımı nasıl olmalıdır sorusu giderek önem kazanmaktadır. Günlük yaşantıdaki ...
 • Çevrimiçi öğrenme tasarımı için proje yönetimi yaklaşımları 

  Anadolu Üniversitesi; Serpil, Harun (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Editörlüğünü Prof. Dr. Gülsün Eby ve Prof. Dr. T. Volkan Yüzer’in yaptığı, 2013 yılında yayınlanan bu 344 sayfalık kitap altı ana bölüm ve 17 alt bölümden oluşmaktadır. Başta A.B.D. ve Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ...
 • Teknoloji eğitim için iyi midir? 

  Anadolu Üniversitesi; Akgün Özbek, Ela (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Neil Selwyn tarafından yazılan Teknoloji Eğitim için İyi midir? 2016 yılında Polity Press tarafından yayımlanmıştır. Bir önsöz ve altı bölümden oluşan kitap eğitimde dijital teknolojilerin kullanımının değişim, demokratikleşme, ...
 • Kişisel öğrenme ortamları (editöre mektup) 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Göksel Canbek, Nil (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  İnternetin gelişiyle eğitim teknolojileri yükseköğretimde öğrenen ve öğreten rollerini değiştirmiştir. Bu rol değişimini takiben, Kişisel Öğrenme Ortamları (KÖO) ile gerekli bir beceri olarak görünen kişisel öğrenme, ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları 

  Anadolu Üniversitesi; 0000-0001-8707-5918; Güneş, Aysun; Fırat, Mehmet (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Metaforlar tam olarak ifade edilemeyen bir benzerliği, yakınlığı ve ilişkiyi ifade etmek için kullanılan gelişmiş dilsel yapılardır. 1980'lere kadar retorik veya dil dışı kullanım alanı bulunmayan metaforlar, George Lakoff ...
 • Dijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açıları 

  Anadolu Üniversitesi; Akgün Özbek, Ela (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Neil Selwyn tarafından yazılan Dijital Dünyada Eğitim: Teknoloji ve Eğitime Küresel Bakış Açıları 2013 yılında yayımlanmıştır. Sekiz bölümden oluşan kitap eğitim teknolojileri uygulamalarının küresel ve yerel politikaların ...
 • Sayısal gelecekte yeni adım: akıllı kişisel yardımcılar 

  Anadolu Üniversitesi; 0000-0002-0949-4057; Göksel Canbek, Nil; Mutlu, Mehmet Emin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmanın amacı Yapay Zekâ teknolojileriyle tasarlanan Siri, Cortana ve Google Now gibi Akıllı Kişisel Yardımcıların gelişim evrelerini ve gelecekte öngörülen kullanım rollerini tartışmaktır. Çalışmanın farklı ...

View more