Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Avrupa'da 15. yüzyıldan 20. yüzyıla cam üretiminde el boyama uygulamalarının gelişimi 

  Günkaya, Göktuğ; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Çolpan Çelik, Hande (Anadolu Üniversitesi, 2022)
  Bu tez çalışmasında özellikle Avrupa'da cam üzerine el boyama uygulamaları, ele alınmıştır. Tez beş ana başlıktan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, tezin amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, ...
 • Artistik cam formlarda metal tozlarının kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Hedbe, Müge (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma; Metal tozlarının açık alev şekillendirme yöntemlerinde kullanımının yüzey dekorasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Tezin birinci bölümünde; camın tanımına, tarihsel sürecine ve ...
 • Artistik cam formlarda metal tozlarının kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Hedbe, Müge (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma; Metal tozlarının açık alev şekillendirme yöntemlerinde kullanımının yüzey dekorasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Tezin birinci bölümünde; camın tanımına, tarihsel sürecine ve ...
 • Atık camların soğuk cam şekillendirme tekniklerinde kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Biçer, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Bu tez çalışması kapsamında cam sanatında atık camların kullanımıyla; özgün tasarımlar yapılarak, soğuk cam şekillendirme tekniklerinde cam sanat eserleri üretilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, doğal kaynak tasarrufu sağlamak, ...
 • Arkeoloji ve arkeometrinin çağdaş cam sanatına yansımaları 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Güvenir, Özlem (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Arkeoloji bilimi, geçmişte insan hayatının bir parçası olan malzemelerin ortaya çıkışı, üretim yerleri, üretim yöntemleri ve kullanım alanları ve daha birçok bilinmeze ışık tutmaktadır. Arkeolojik çalışmaların başlangıcı ...
 • Sanatsal cam olarak kullanım için cam renklendirme ve uygulaması 

  Günkaya, Göktuğ; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Manafidizaji, Khorram (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi, Cam Bölümü imkanlarıyla saydam renkli cam üretmek için denemeler yapılmıştır. Bu denemelerde, seramik krozelerde cam ergitme işlemleri gerçekleştirilmiştir ve ham madde olarak soda-kireç-silika ...
 • Renk, ışık ve dokunun çağdaş cam sanatında anlatım biçimlerine yansıması 

  Çiftçi, Fatma (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışma; Camın plastik ifade olanaklarına ilişkin renk, ışık ve dokunun çağdaş cam sanatındaki kullanımları ve 1950 sonrası Çağdaş Cam Sanatı Tarihi konusunda Türkçe dilindeki kaynak yetersizliğinin giderilmesi amacıyla ...
 • Cam sanatında alevde çalışma tekniği 

  Ertürk, Nihan, 1983- (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Alevde çalışma tekniği, cam sanatı tarihinde çok eski çağlardan beri uygulanan tekniklerden biridir. Teknolojinin zaman içerisinde gelişimiyle, binlerce yıldır yapılan işler de gerek sanatsal gerek endüstriyel anlamda ...
 • Geçmişten günümüze Afrika cam boncukları 

  Bedel Özek, Serap (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  "Geçmişten Günümüze Afrika Cam Boncukları" başlıklı bu çalışmanın amacı; Afrika'da cam boncuk üretiminin ve kullanımının yaygın olduğu ülkeleri, kullanılan cam boncuk üretim yöntemlerini, araç ve gereçleri ve günümüzdeki ...
 • Cam sanatında fırında cam biçimlendirme yöntemlerinde kullanılan refrakter kalıp karışımları ve cama etkileri 

  Aydın, Mehmet (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Cam dünyanın varoluşundan bu yana doğada bulunan bir malzemedir. İnsan yaşamında günlük hayattan ileri teknoloji malzemelerine kadar önemli bir yer tutmakta ve kullanılmaktadır. Bu araştırmada camın tanım ve tarihçesine ...
 • Artistik cam uygulamalarında elektrokaplamanın kullanımı 

  Manafidizaji, Amaneh (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  "Artistik cam uygulamalarında elektrokaplama kullanımı" başlıklı olan bu tezde; yalıtkan malzemelerin özellikle camın sanatsal uygulamaları, elektrokaplama yöntemi ile kaplanması ele alınmıştır. Elektrokaplama yöntemi; ...
 • Evrensel ölçekte cam eğitimi ve bu alandaki gelişmeler 

  Asmaz, Ayşenur Ceren (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  “Evrensel Ölçekte Cam Eğitimi ve Bu Alandaki Gelişmeler” başlıklı bu çalışma; cam alanında eğitim-öğretim sürecini inceleme amaçlı olarak; Dünya ve Türkiye’deki örnekleriyle anlatmak üzerine hazırlanmıştır.Cam, keşfedilişinden ...