Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Henri Dutilleux'nün Trois Strophes Sur Le Nom de Sacher adlı eserinin viyolonsel teknikleri açısından incelenmesi 

  Tunca, Ozan; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Bağcı, Mehmet Gökhan (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma 20. yüzyıl Fransız bestecilerinden Henri Dutilleux’nün (1916-2013) solo viyolonsel için 1976’da bestelediği ve 1982 yılında tekrar düzenlemiş olduğu “Trois Strophes sur le nom de Sacher” adlı eserin viyolonsel ...
 • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

  Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
 • Parçadan bütüne kırkyamanın seramik sanatında çağdaş yorumlamaları 

  Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Dal, Pelin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez araştırmasında, Anadolu'daki tarihi Selçuklulara dayanan parçadan bütüne kültürel zenginlik olan kırkyamanın; günümüzde sadece kültürel miras olarak kalmayıp, geleneksel yapısını bozmadan varlığını sürdürmesi ve ...
 • Anadolu seramiklerinde ölüm ve yas teması 

  Uludağ, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Polat, Şimel Berfin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Yaşamın sonu, biyolojik fonksiyonların durması şeklinde tanımlanan ölüm, deneyime dair bilgi edinilmediğinden insanın en büyük bilinmezliği, korkusu ve karşısında çaresiz kaldığı bir olgudur. Tam bu noktada din, ölüm ve ...
 • Artistik cam formlarda metal tozlarının kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Hedbe, Müge (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma; Metal tozlarının açık alev şekillendirme yöntemlerinde kullanımının yüzey dekorasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Tezin birinci bölümünde; camın tanımına, tarihsel sürecine ve ...
 • Artistik cam formlarda metal tozlarının kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Hedbe, Müge (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma; Metal tozlarının açık alev şekillendirme yöntemlerinde kullanımının yüzey dekorasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Tezin birinci bölümünde; camın tanımına, tarihsel sürecine ve ...
 • Manzara resminde boşluk olgusu ve sanatçının mizacı ile olan ilişkisi 

  Ateşli, Murat; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Algül, Ahmet (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Sanatsal üretimin en genel motivasyonu yaratıcılık ve hayal gücü olarak ifade edilmektedir. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanatçı, eserini bir ifade biçimi olarak kullanmaktadır. Bazen her şey göründüğü gibidir, bazen ...
 • Animasyon sinemada biçim ve içerik olarak ölüm kavramının temsili ve bir film uygulaması 

  Taş, Çğdem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; Pehlivan, Yiğit (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Ölüm hayatımızın bir parçasıdır. Hayatımız, ölümlü olduğumuz için anlam kazanmaktadır. Herkes için aynı duyguları hissettiren bir kavram değildir. Bir son olduğu kadar, bir başlangıç, hatta ölümsüzlüğe atılan bir adım ...
 • Heykel ve mimari etkileşiminin doğurduğu içine girilebilir heykeller 

  Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü; Devrilmez, Burak (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Heykel sanatı ve mimari tarihsel süreç içerisinde hep etkileşimde olmuş iki disiplindir. Bu etkileşim, modernizm öncesi dönemde mimari strüktürün bezenmesinde kullanılan heykel sanatının, modernizm sonrası ortaya çıkan ...
 • Türkiye'de 2 boyutlu çizim animasyon sinemasında illüstratif malzeme, teknik, dil ve enteresanlık problemi 

  Selamet, Sevim; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Kartal, Ayçe (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  2 Boyutlu çizim animasyon sinemasının özellikle 2000'li yıllardan sonra gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin sunduğu illüstratif malzeme kullanımında gerek dünya, gerek Türkiye genelinde yeterli gelişimi gösteremediği ...
 • Pikolo flütün tarihsel gelişimi ile kullanım teknikleri ve orkestrada önemli soloları 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Yılmaz, Çağla (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma flüt ailesinin ve orkestranın en küçük enstrümanı olan pikolo flütü tanıtmak amaçlı yapılmıştır. Pikolo flüt hakkında flüt kadar fazla kaynak bulunmamaktadır. Aynı zamanda pikolo flüt için ayrı bir eğitim ...
 • İletişim biçimi olarak bilgigrafi ve süreçleri 

  Uçar, Tevfik Fikret; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Erdoğan Aydın, Dilek (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Tarih boyunca güç ve zenginlik anlamı taşıyan bilgi, günümüzde hızına ve yoğunluğuna yetişilemeyen ve kontrol edilmesi gereken bir duruma ulaşmıştır. Bilgiye erişimin hızlanması ve yöntemlerin çeşitlenmesi daha çok bilgi ...
 • Baskıresim'de birey ve kentleşme sorunu 

  Esmer, Hayri; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Can, Hülya (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Baskıresim'de Birey ve Kentleşme Sorunu' adlı yüksek lisans tezinde birey ve kent tanımlamalarının başlangıcından günümüze kadar ki süreçlerini ve farklı disiplinlerle olan bağlantısını ön plana çıkarmayı amaçlayan bu ...
 • Üç boyutlu tipografide malzeme kullanımının görsel anlatıma etkisi 

  Uygungöz, Mehtap; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Atılkan, Melike (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bir grafik tasarım çalışmasını oluşturmada pek çok farklı yöntem vardır. Tipografik yöntemleri mesajı kullanmak ve onları doğru ifade edecek şekilde boyutlandırmak, bunlardan bir tanesidir. Bu araştırma, tipografinin ...
 • Profillitin plastik çamur hazırlamada (kuvars yerine) kullanımının araştırılması (1200 °c ve 1280 °c) 

  Demir Oransay, Lale; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Kılıç, Sibel (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Seramik çamurları temelinde kil, kuvars ve feldspatın bir araya gelmesi ile oluşturulan bünyelerdir. Profillit, Türkiye'nin sahip olduğu önemli hammaddelerden biridir. Türkiye dünyada profillit üreten 10 ülke arasında 5. ...
 • Azerbaycan bestecilerinin flüt eserleri 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; İbrahimoğlu, Eldar (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmanın konusu Azerbaycanlı bestecilerin flüt eserleridir. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Azerbaycan bestecileri, tek bir çalışmada analiz edilemeyen birçok güzel eser yaratmıştır. Azerbaycan'da flüt için yazılmış tüm ...
 • Atık camların soğuk cam şekillendirme tekniklerinde kullanımı 

  Yeşilay, Selvin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Biçer, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Bu tez çalışması kapsamında cam sanatında atık camların kullanımıyla; özgün tasarımlar yapılarak, soğuk cam şekillendirme tekniklerinde cam sanat eserleri üretilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, doğal kaynak tasarrufu sağlamak, ...
 • Melih Cevdet Anday'ın içerdekiler oyununun Stanislavski sistemi ile incelenmesi 

  İpekli, Erol; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Can Budak, Sıla (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Konstantin Stanislavski, tiyatro sanatı içerisinde oyuncu, yönetmen, eğitimci ve idareci olarak var olan ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak oyunculuk alanında sistem önerisinde bulunan ilk kuramcıdır. Stanislavski Sistemi ...
 • Grafik tasarımda kavramsal fotoğraf ; sosyal sorumluluk afişleri üzerine bir inceleme 

  İlbeyi, Gonca; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Kızıldemir, Duygu (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Grafik tasarım ve kavramsal fotoğraf güçlü göstergesel mesajlarla bezeli, fikrin biçimden önce geldiği görsel iletişim alanlarıdır. Kavramsal fotoğraf kurgulanabilme, manipüle edilebilme, çoklu mesaj üretebilme özellikleriyle ...
 • Heidegger'in teknoloji anlayışı üzerinden "Prenses Mononoke" filminin çözümlenmesi ve bir uygulama filmi 

  Kaba, Fethi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; Menken, Önder (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  İnsanoğlunun bilime duyduğu ihtiyacın artmasıyla teknolojinin hızla gelişmesi insanı heyecanlandırmış ve dünyaya hâkim olma arzusunu ortaya çıkararak gelecekte neler olabileceği hakkında insanın geleceği daha çok merak ...

View more