Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Endüstriyel seramik üretiminde CAD/CAM yöntemlerinin kullanımı ve öneminin araştırılması 

  Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Öncel, Ali (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Sanayinin teknolojiye paralel gelişimine bağlı olarak, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalat (CAD/CAM) endüstriyel seramik üretiminde ayrılmaz ikili olarak varlık göstermektedir. Bu teknolojiler zamandan ...
 • Seramik sanatında mutlak varlığın biçimsel yansıması 

  Alim, Aydan Berfin (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Mutlak varlık kavramı, her şeyi kapsayan esas gerçeklik niteliğindedir. İnsanlık, tabiat güçleri, gökyüzü ve çeşitli nesnelerin karşısında kendi özünü de keşfetme sürecine girmiştir. İnsanlık tarihine bakıldığında, insan ...
 • Cecile Chaminade'ın "Concertino" flüt eserinin analizi icra sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ve çalışma yöntemleri için çözüm önerileri 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Perçin, Sinem (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma Fransız Romantik bestecisi olan Cecile Chaminade'ın bir yarışma eseri olarak bestelemiş olduğu, Concertino Op. 107 adlı eserini seslendirecek olan müzisyenlere rehber olması amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın ...
 • Bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojileri ile oluşturulan ürün tasarımları ve endüstriyel seramik eğitimindeki yeri 

  Karakuş, Sümeyye (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  21.yy'ın ilk çeyreğinde bulunduğumuz çağda endüstriyel ürünlerin tasarımından üretimine, her aşamasında bilgisayar destekli teknolojilerin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Geleneksel üretim sistemlerine göre ...
 • İslam döneminde İran seramik sanatında kadın betimlemeleri 

  Manafidizaji, Khorram (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu tez çalışmasında, İran İslam Dönemi seramiklerinde kadın betimlemeleri konu ve içerik açısından araştırılmıştır. Kadın betimlemelerinin değerlendirilmesinde işlevsellik, estetik ve teknik farklılıklar üzerinde durulmuştur. ...
 • Türk kahvesi kültürü ve kahve sunumu için konsept fincan tasarımı 

  Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Ersöyleyen, Sonay (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Toplumun her kesiminde yaygın olarak ilgi gören Türk kahvesi kültürü ele alınarak oluşturulan bu çalışma, seramik ve porselen Türk kahvesi fincan formlarının incelenmesi ve yeni sunum önerilerinin geliştirilmesi üzerine ...
 • Beton, porselen ve cam malzemelerinin sanat alanında inovatif kullanım olanaklarının araştırılması 

  Ağatekin, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Tazeoğlu Filiz, Ferda (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Endüstri alanında üretilen her ürünün kendine özgü üretim süreçleri ve tasarım sınırlılıkları mevcuttur. Bu tasarım sınırlılıkları ürünleri oluşturan bileşenlerin optimizasyonu ve malzeme endüstrilerinde gerçekleşen ...
 • Tekerlekli sandalye kullanıcısı olan bedensel engelliler için klozet tasarımı ve vitrifiye imalat sürecinde cad/cam sistemleriyle üretimi 

  Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Berkay, M. Tolga (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Tuvalet ve banyo kullanımı bedensel engelli kişiler için Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerde de önemli sorun teşkil eden konuların başında gelmektedir. Bedensel engellilerin tuvalet ihtiyaçları bazı özel gereksinimleri ...
 • Çağdaş seramik sanatında brütalist eğilimler 

  Uludağ, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Görür, Serpil (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20. yüzyılın başlarında teknolojinin gelişimi ile birçok disiplinde yenilikler meydana geldi. Beton ve çeliğin inşaat alanında kullanılması gibi yeni malzeme ve teknikler, mimari alanda gelenekselden uzak yaklaşımlar ...
 • Parçadan bütüne kırkyamanın seramik sanatında çağdaş yorumlamaları 

  Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Dal, Pelin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez araştırmasında, Anadolu'daki tarihi Selçuklulara dayanan parçadan bütüne kültürel zenginlik olan kırkyamanın; günümüzde sadece kültürel miras olarak kalmayıp, geleneksel yapısını bozmadan varlığını sürdürmesi ve ...
 • Anadolu seramiklerinde ölüm ve yas teması 

  Uludağ, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Polat, Şimel Berfin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Yaşamın sonu, biyolojik fonksiyonların durması şeklinde tanımlanan ölüm, deneyime dair bilgi edinilmediğinden insanın en büyük bilinmezliği, korkusu ve karşısında çaresiz kaldığı bir olgudur. Tam bu noktada din, ölüm ve ...
 • Profillitin plastik çamur hazırlamada (kuvars yerine) kullanımının araştırılması (1200 °c ve 1280 °c) 

  Demir Oransay, Lale; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Kılıç, Sibel (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Seramik çamurları temelinde kil, kuvars ve feldspatın bir araya gelmesi ile oluşturulan bünyelerdir. Profillit, Türkiye'nin sahip olduğu önemli hammaddelerden biridir. Türkiye dünyada profillit üreten 10 ülke arasında 5. ...
 • Anadolu seramiğinde neolitik figürin ve eklektik yorumu 

  Uzuner, Oya; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Çınar, Selim (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Anadolu'da Neolitik dönem MÖ 10500'ler – 5500'ler arasına tarihlenmektedir. Yerleşik düzen, tarım ve hayvancılık, toplumsal yapılanma, sanat, mimari ve zanaat belirgin bir şekilde bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın ...
 • Anadolu Selçuklu duvar kaplamaları geometrik desenlerinin incelenerek günümüz karo endüstrisinde kullanımı ve güncel yorumları 

  Sevim, Sıdıka Sibel; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Savaş, Fulya (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Seramik kaplama malzemeleri, Anadolu Selçuklu Devri 13.yy mimari yapıların iç ve dış yüzeylerinde yüzyıllar boyu kullanılmış, zengin desen özelliklerinin yanı sıra desenlerin kompozisyonlardaki olağanüstü kullanımla ile ...
 • Endüstriyel üretimde kullanılan alçı kalıpların seramik sanatındaki yeri 

  Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Arapoğlu, İlyas (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  İnsanlığın varoluşundan itibaren en belirgin değişimin gelişim olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. Seramik de teknik ve kavramsal açıdan insanlıkla eşzamanlı gelişimini sürdürmekte olan bir malzemedir. Bu bağlamda seramik ...
 • Mat makro kristal sırların araştırılması ve geliştirilmesi 

  Genç, Soner; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Öztürk Razi, Esra (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Artistik sır çeşidi olan kristal sırlar, uygulandığı seramik yüzeyi kattığı görsel etkilerle çekici kılmaktadır. Elde edilmesi uzun süreçlere dayanmaktadır. Pişirim sıcaklığı, programı ve sırın uygulanma şekli oldukça ...
 • Seramik üretim sürecinde üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve sanatsal öneriler 

  Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Can, Emre (Tez (sanatta yeterlilik) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  20.yy’da yaşanan teknolojik atılımlarla birlikte birçok üretim dalında yenilikler gündeme gelmiş ve Endüstriyel Tasarım alanında, bunlara paralel önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve ...
 • Mayalardan Günümüze Meksikada Seramik ve Seramik Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme 

  Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur. Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika'da çok önemli bir yere sahip olmuştur. ...
 • 400 YILLIK GELENEK: HAGİ SERAMİKLERİ 

  Hagi seramikleri yalın formları ve yarı-saydam beyaz sırları ile Japon seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Hagi seramikleri 16.yüzyılın sonları-17.yüzyılın başlarında Kore’nin işgalinden sonra Japonya’ya getirilen ...
 • Hindistan'da din ve kil 

  Özer Eröz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Çağlar boyunca sanat, seküler ve dini fikirlerin yayılması adına en güçlü araçlardan biri olmuştur. Bu durum dini fikirlerin kitlelere ulaşmasını sağlarken aynı zamanda, sanat eserlerine de hem içerik hem de biçimsel ...

View more