Advanced Search
 

Recent Submissions

  • 1960-2000 döneminde Türkiye'de Elit zihniyeti 

    Berber, Gazi (2012)
    Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin modernleşme sürecinde kendine has özellikler taşıyan, 1960-1980 ve 1980-2000 arası dönemde, küçük burjuva aydınındaki kültürel değişimi karşılaştırmalı olarak anlamaktır. Bu amaç ...