Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaradeniz, Abdükadir
dc.contributor.authorAkpınar, Ercan
dc.date.accessioned2019-10-22T20:07:16Z
dc.date.available2019-10-22T20:07:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM05UVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22272
dc.description.abstractBu çalışmada, ilköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan 'Madde ve Isı' ünitesine yönelik olarak Web tabanlı öğretim materyali hazırlanmıştır. Hazırlanan bu materyal ile gerçekleştirilen Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yarı deneme modellerinden ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Uygulama, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Artvin Merkez ilçede iki ilköğretim okulunda toplam 102 6. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba ünite başarı testi ve uygulama sonrasında ise açık uçlu sorular uygulanmıştır. Sonuç olarak, deney ve kontrol gruplarının son test başarı puanları arasında web tabanlı öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleWeb tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue177en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record