Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında çevrimiçi grup tartışması tekniğinin kullanılması 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı; 0000-0002-4301-1370; Kılınç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Gerçekleştirilen bu çalışmada 2003-2019 yılları arasında açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında çevrimiçi grup tartışması tekniğini konu edinen akademik çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
  • Açık ve uzaktan öğrenmede öncü kuruluşlar ve stratejik işbirlikleri 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı; 0000-0003-4701-1949; Altınpulluk, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Bu çalışmada, açık ve uzaktan öğrenmeye yön veren öncü kuruluşlar tanıtılmakta ve stratejik işbirliklerinin açık ve uzaktan öğrenme kurumlarına olan etkileri tartışılmaktadır. Yöntem olarak web içerik analizi tekniği ...
  • Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi 

   Demir, Fatma Nur (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Dünyadaki başarılı örneklerinin ve köklü uygulamaların aksine Türkiye’de uzaktan öğretim alanında sıklıkla tercih edilmeyen radyo yayıncılığı bu makalenin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel ...
  • Çevrimiçi eğitimde motivasyon 

   Uçar, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Çevrimiçi öğrenme ortamlarında motivasyon konusu hakkında bilgi edinmek isteyen herkes Maggie Hartnett tarafından yazılan Çevrimiçi Eğitimde Motivasyon isimli kitabı yararlı bulacaktır. Kitap, çevrimiçi öğrenme ortamlarında ...
  • Görme engelli öğrenenlerin eğitim yaşantısında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, açık ve uzaktan öğrenme alanı için çözüm yolları geliştirilmesi 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı; 0000-0003-2639-4987; Okur, Muhammet Recep; Demir, Muhammed (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Etkili bir öğretim için tüm duyu organlarının işe koşulmasının öğretimin başarısını artırdığı alanyazında farklı çalışmalarda vurgulanmaktadır. Buna karşın görme yetersizliği olan öğrenenlerin öğrenme konusunda çeşitli ...
  • Sosyal ağlar, dijital avatarlar ve teknolojik tekillik 

   Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı; 0000-0002-4211-1396; Uğur, Serap (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Sosyal ağlar ve sosyal medya teknolojiden beslenerek büyümeye devam etmektedir. Son yıllarda insanın sanal ortamlardaki davranışları ve sosyalleşme ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı platformlar ve araçlar geliştirilmiştir. ...
  • Uzaktan eğitimde kurumsal modeller ve öğrenen destek hizmetleri uygulamaları 

   Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; 0000-0003-1834-0110; Genç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Yükseköğretimde yaşanan paradigma değişiminin meydana getirdiği rekabetçi ortamda yükseköğretim kurumları da işletme modeline doğru bir geçiş yaşamaktadır. Bu gelişmeler kurumların rekabetçi üstünlük kurmaları gerekliliğini ...