Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-01-07T07:17:54Z
dc.date.available2020-01-07T07:17:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUygun, D. (2019). Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi: güncel çalışmalara ilişkin bir içerik analizi. AUAd, 5(1), 87-96.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23083
dc.description.abstractUzaktan eğitimle ilgili Türkiye Türkçesiyle yayın yapan, alanla ilgili güncel ve değerli çalışmaların yayınlandığı Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları (AUAd) dergisinde yayınlanan makalelerin içerik analizine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında AUAd’da 2017 ve 2018 yıllarında yayınlanmış olan makalelerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi hedeflenmiştir. Makalelerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, kaynak üniversiteleri, araştırma konuları incelenmiştir. Sonuç olarak en sık kullanılan araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemi (%76) olduğu belirlenmiştir. Makalelerin kaynak üniversiteleri incelendiğinde en sık yayın yapan üniversitenin Anadolu Üniversitesi (n=31) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AUAd’da yayınlanan makalelerin araştırma konularına bakıldığında ise en sık kullanılan araştırma konusunun öğrenci görüşleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın uzaktan eğitim alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutması açısından önemli olduğu ifade edilebilir.en_US
dc.description.abstractContent analysis of current articles published in the online Journal of Open Education Applications and Researches (AUAd), which has current and valuable studies in Turkish about Distance Education, is needed. Based on this requirement, it is aimed to examine the articles published in AUAd in 2017 and 2018 through content analysis method. The most frequently used research method in the articles, source universities, research topics were studied. As a result, the most frequently used research method was quantitative research method (%76). When the source universities of the articles were examined, it was concluded that Anadolu University (n=31) was the most frequently publishing University. The most frequently used research topic is students views on distance education. It can be stated that this study is important in terms of enlightening the researchers who want to work in Distance Education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAUAden_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleAçıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi: güncel çalışmalara ilişkin bir içerik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6423-1914en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorUygun, Derya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record