Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, İlhami
dc.date.accessioned2020-06-12T12:18:24Z
dc.date.available2020-06-12T12:18:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23268
dc.description.abstractHastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın kaynağına göre (bakteri, virüs veya mantar) antibakteriyel, antiviral ve antifungal olarak adlandırılırlar. Antibakteriyel ajanları da içine alan antibiyotikler bakterilerin ve mantarların yol açtığı hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılırlar. Ancak, 20. yüzyılın ortalarına doğru, antibiyotiklerin etkinliğinin düşmesine neden olan bakteri direncinin gelişmesi büyük bir sorun haline gelmiştir. Var olan ilaçlara gösterilen bakteriyel dirençteki sürekli artış antibakteriyel tedavilerde ciddi bir sorundur ve yeni antibakteriyel ilaçların araştırılmasını gerekli kılmıştır. 4-Kinolon çekirdek yapısına piyasada mevcut birçok antibakteriyel ajanın yapısında sıklıkla rastlanır. Bu çekirdek yapıda gerçekleştirilecek en ufak yapısal modifikasyonlar çeşitli biyolojik aktivitelere sahip bileşiklerin eldesi ile sonuçlanabilmektedir. Ölümcül bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için piyasada mevcut çok fazla antibakteriyel ajan olsa da, bu ajanlara karşı gelişen direnç sebebiyle, yeni antibakteriyel ajanlara duyulan ihtiyaçta orantılı olarak artmaktadır. Bu sebeple bu tez çalışmasında, benzotriazol kimyası kullanılarak sentezlenecek N-(2-aminoarilaçil)benzotriazoller ile çeşitli 1,3-dikarbonil bileşikleri arasındaki reaksiyondan, literatürde yer almayan yeni bir yöntemle, bir 4-kinolon türevi olan 1-(4-hidroksi-2-alkil(aril)-3-kinolinil)etanonlar sentezlendi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject4-Kinolonen_US
dc.subjectBenzotriazolen_US
dc.titleN-(2-aminoarilaçil) benzotriazol ortamlı 1-(4-hidroksi-2-alkil (aril)-3-kinolinil) etanonların sentezien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGökbulut, Sevtem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record