Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Hande
dc.date.accessioned2020-07-02T07:05:53Z
dc.date.available2020-07-02T07:05:53Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23596
dc.description.abstractKitosan, doğada bulunan kaynaklardan üretilen biyobozunur, biyouyumlu, toksik özellik göstermeyen doğal bir polimerdir. Bu çalışmada kitosan membranın mekanik özelliklerini ve atık sudaki Cu(II) ve Pb(II) ağır metal giderimi özelliğini arttırmak amacıyla, sentezlenen grafen oksit ve nanoselüloz katkısı uygulanmıştır. Kitosan ve kompozit membranların üretimi çözelti dökme yöntemiyle yapılmıştır. Hazırlanan kompozit membranlara çekme testi, TGA (Termogravimetrik Analiz), FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi), XRD (X-Işını Difraksiyonu), temas açısı ölçümü ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) karakterizasyon yöntemleri uygulanmıştır. Ağır metal giderimi ise UV-VIS (Ultraviyole ve Görünür Işık) Spektrofotometresi ve ICP-OES (İndüktif Eşleşmeli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) yöntemleriyle incelenmiştir. Kitosan ve katkı malzemeleri arasındaki etkileşimler FTIR ve XRD ile, yüzey morfolojisi SEM ile başarılı bir şekilde gözlenmiştir. Grafen oksit katkısı ve çapraz bağlama işlemi ağır metal arıtımına olumlu etki etmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKitosanen_US
dc.subjectPolimer Membranen_US
dc.subjectAğır Metal Giderimien_US
dc.subjectGrafen Oksiten_US
dc.subjectNanoselülozen_US
dc.titleGrafen oksit ve nanoselüloz katkılı kitosan esaslı polimer membranların geliştirilmesi ve atık su arıtımında kullanılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKurt, Özge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record