Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Yaşam analizi için yeni dağılım aileleri ve istatistiksel özellikleri 

      Mert, Yeliz; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı; Arık, İbrahim (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
      Birçok disiplinde önemli bir yere sahip olan yaşam analizi, belirli bir olayın gerçekleştiği zamana kadar geçen sürenin (başarısızlık süresi veya hayatta kalma süresi) analizi konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla, rassal ...