Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Alünit cevherinin asidik ortamda leachingi ve reaksiyon kinetiği 

   Özdemir, Mine (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Bu çalışmada alünit cevherinden alüminyumun leaching reaksiyon kinetiği; asit türü, asit derişimi, KF/A1203 mol oranı, kalsinasyon sıcaklığı, kalsinasyon süresi, reaksiyon sıcaklığı ve (Alünit+KF) karışımının birlikte ...
  • Şaphane alünit cevherinin değerlendirilmesi 

   Genç, Sadettin (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   Ülkemiz açısından, gerek tenör ve gerekse rezerv bakımından ciddi bir potansiyeli olan ve KAl2(SO4)3(OH)6 formülü ile gösterilen Alünit, alüminyum oksit, alüminyum sülfat, potasyum sülfat ve K-şapı üretimin- de kullanılmaktadır. ...