Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Kılınç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Editörlüğünü Athabasca Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde öğretim üyesi olan Mohamed Ally’nin yaptığı Mobil Öğrenme: Eğitim ve Öğrenimin Dönüşümü (Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training) ...
 • Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Altınpulluk, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Alan B. Craig tarafından 2013 yılında yazılan Artırılmış Gerçekliği Anlamak: Kavramlar ve Uygulamalar adlı kitap 9 bölüm ve 296 sayfadan oluşmakta ve artırılmış gerçeklik alanında çalışmak isteyenler için temel bir başucu ...
 • Türk yükseköğretim sisteminde örgün, uzaktan ve açıköğretim yöntemleri ile yapılan maliye eğitimi üzerine değerlendirmeler 

  Anadolu Üniversitesi; Hacıköylü, Canatay (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Türk Yükseköğretim sistemi içinde sosyal bilimler alanı kapsamında iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve iktisat fakülteleri bünyesinde yer alan maliye lisans programların da 2015 yılı verilerine göre yaklaşık ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmede teknolojik altyapının oluşturulması 

  Süral, İrfan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Teknolojiye dayalı açık ve uzaktan öğrenmedeki olağanüstü büyüme açık ve uzaktan öğrenme hizmeti sunan üniversitelerin çeşitli teknolojik altyapı çözümleri ile hizmet sunmalarına neden olmuştur. Açık ve uzaktan öğrenme ...
 • e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme 

  Ozan, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Video günlük hayatımıza girdiğinden beri öğrenme süreçlerinde nasıl kullanılabileceği tartışma konusu olagelmiştir. Videokasetlerle başlayan bu süreç internetle yeni bir boyut kazanmıştır. Açık ve uzaktan eğitimin ...
 • Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim 

  Demir, Ekrem (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Açık ve uzaktan öğrenme, eğitim-öğretim faaliyetlerine 21. yüzyılda bambaşka ivme kazandıran önemli bir fırsattır. Bu fırsatın ve imkanın farkına varan, öğrenmeye hevesli yeni insan tipi her geçen gün açık ve uzaktan ...
 • Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları (editöre mektup) 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Tuna, Gamze (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları, farklı kişilik özellikleri, bilgi düzeyleri, yetenek, öğrenme geçmişi, ilgi ve gereksinimlere sahip öğrenenler için faklı yollar, stratejiler, içerikler ve yaklaşımlar kullanarak ...
 • e-Öğrenme standartlarında yeni yönelimler 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0002-0949-4057; Mutlu, Mehmet Emin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  2000’li yılların başında tasarlanan ve bütün dünyada yaygın kabul gören SCORM modeli e-Öğrenme ders içeriklerinin paketlenmesi, öğrenme yönetim sistemlerine yüklenmesi ve öğrenenin derse ait bileşenlerdeki temel ...