Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Ulus markalamada bir kültürel iletişim ortamı olarak moda : kavramsal bir model önerisi 

      Yüksel, Ahmet Haluk; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı; Özüdoğru, Şakir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada, ulus markalamada modanın bir kültürel iletişim aracı olarak kullanılabileceği savlanmaktadır. Bu amaçla, durum tespiti ve strateji geliştirimine yönelik üç aşamalı, döngüsel bir kavramsal model oluşturulmuştur. ...