Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-25T08:53:54Z
dc.date.available2020-08-25T08:53:54Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAkgün Özbek, E. (2016). Dijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açıları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 207-216.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24530
dc.description.abstractNeil Selwyn tarafından yazılan Dijital Dünyada Eğitim: Teknoloji ve Eğitime Küresel Bakış Açıları 2013 yılında yayımlanmıştır. Sekiz bölümden oluşan kitap eğitim teknolojileri uygulamalarının küresel ve yerel politikaların bir yansıması olduğu tezinden yola çıkan eleştirel bir incelemedir. Pek çok eğitim teknolojisi kitabının aksine eğitim teknolojilerinin küresel ekonomi ve politikalar bağlamında ele alındığı kitapta yazar küresel politikaların yerel uygulamalara yansımasını tartışmaktadır. Özellikle Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ve Ortadoğu’daki eğitim teknolojileri uygulamalarının örneklendiği kitapta çeşitli uluslararası, ulusal, kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarının bu süreçlerdeki rolünü de irdelemektedir. Her ülke ve bölgenin yerel özelliklerinin farklılığını vurgulayan Selwyn’in kitabı, bu bağlamda eğitim teknolojileri uygulamalarına hem farklı bir bakış açısı geliştirmekte hem de eğitim teknolojilerinin toplumlara yayılması sürecinde yer alan paydaşlara bir yol gösterici olmaktadır.en_US
dc.description.abstractEducation in a Digital World: Global Perspectives on Technology and Education which was written by Neil Selwyn is published in 2013. The book which is composed of eight chapters is a critical analysis that is based on the thesis that the practices of educational technology is a reflection of global and local politics. Unlike many books on educational technology, the book evaluates educational technologies in terms of global economy and politics; and it discusses the effects of global politics on local practices. The book primarily exemplifies the educational technology practices in Africa, South America, South Asia and Middle East. It also analyzes the role of various international, national, for-profit and non-profit organizations in these processes. Selwyn’s book which highlights the local variations of each country and region, not only develops a different viewpoint to the educational technology practices, but it also provides a guidance for the stakeholders who take part in the diffusion of educational technologies to societies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim teknolojilerien_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectEducational Technologyen_US
dc.subjectGlobalisationen_US
dc.titleDijital dünyada eğitim: teknoloji ve eğitime küresel bakış açılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage207en_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkgün Özbek, Ela


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record