Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Özden
dc.date.accessioned2020-08-31T12:16:31Z
dc.date.available2020-08-31T12:16:31Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, Ö. (2017). Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 110-128.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24625
dc.description.abstractDünya üzerinde hızla yayılan rekabet ortamı başta bireyler olmak üzere tüm ülkeleri etkisi altına almakta ve bu durum zamanla olası kriz ihtimallerinin göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gereken bir kriz yönetimi sürecinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, samsung firmasının galaxy note 7 serisi cep telefonlarında yaşadığı kriz sürecinden yola çıkarak, kriz dönemlerine dair stratejilerin önceden belirlenmesi ve mümkün mertebe krizin tehdidinin önüne geçilmesi, hali hazırda baş göstermiş kriz döneminin en az hasarla atlatılmasının sağlanması ve örgütün itibar ve sahip olduğu değerlerinin korunmasıdır.en_US
dc.description.abstractCompetition environment rapidly spreading over the world takes hold of all countries, initially individuals, and this situation presents the importance of crisis management process requiring to be prepared by considering potential crisis possibility. The purposes of this study are to destine strategies about crisis period, to preclude crisis threat as much as possible, to provide getting over crisis period arising currently with a least damage, and to preserve the dignity and values owned by organization, based on the crisis period that Samsung Company had about Samsung Note 7 Cell Phone.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKriz Yönetimien_US
dc.subjectRekabet Ortamıen_US
dc.subjectİtibaren_US
dc.subjectStratejilerin Belirlenmesien_US
dc.subjectCrisis Managementen_US
dc.subjectCompetitive Environmenten_US
dc.subjectReputationen_US
dc.subjectStrategyen_US
dc.titleKriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record