Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-09T08:40:57Z
dc.date.available2020-09-09T08:40:57Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKıray, H. S. (2017).Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi televizyon ders programlarının yeni tasarım ve üretim süreçleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 125-140.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24740
dc.description.abstractAçık ve uzaktan eğitim kapsamında yer alan öğrencilere zamanın teknolojik koşullarına bağlı olarak çeşitli öğretim malzemeleri hazırlanıp sunulmaktadır. Bu malzemeler ana ve yan malzemeler olmak üzere iki grupta toplanır. Yan malzemeler arasında yer alan ders videoları, derin öğrenme süreçlerine katkıları ile dikkat çekmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde televizyon ders programları önemli bir öğretim malzemesi olarak 1982 yılından beri üretilip yayınlanmaktadır. Ders videosu olarak da tanımlanabilen bu öğretim malzemesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılını kapsayan sürece yönelik olarak yeni bir tasarımla öğrencilere sunulmaya başlanmıştır. Bu tasarım, özellikle dijital teknolojinin gelişimi ve televizyon izleyicisinin bilgiye ulaşma kaynakları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Tasarım sürecinde, ders videolarının konu sunumunun modüler yapıda olması ve kısa sürede etkin konu anlatımının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractVarious instructional materials are prepared and presented to the students who are in the scope of open and distance education depending on the technological conditions of the time. These materials are gathered in two groups as main and side materials. The course videos, which are among the side materials, draw attention with their contribution to deep learning processes. In Anadolu University Open Education System, television course programs have been produced and broadcasted since 1982 as an important teaching material. This teaching material which can also be described as a course video, has been introduced to the students with a new design aimed at the process covering the academic year 2016-2017. This design was made especially considering the development of digital technology and the sources of information of the television audience. In the design process, it is aimed that the subject presentation of the course videos is modular structure and effective subject expression is realized in a short time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçıköğretimen_US
dc.subjectUzaktan Öğretimen_US
dc.subjectDers Malzemesien_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectVideoen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectOpen Educationen_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectCourse Materialen_US
dc.subjectTelevisionen_US
dc.subjectVideoen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.titleAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi televizyon ders programlarının yeni tasarım ve üretim süreçlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage140en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKıray, Hüseyin Selçuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record