Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • 1923-1940 yılları arası Türk romanlarında kadın imgesi 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Efe, Seçil (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Erken Cumhuriyet dönemi, kadınların cinsiyet rollerinde ve toplumsal konumlarında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Kadınlar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde güçlenen kadın hareketinin ve Batılılaşmanın son ...
  • 1940-1980 yılları arasındaki Türk romanlarında kadın temsilleri 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ersin, Ayşegül (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk toplumunun modernleşme anlamında geçirdiği dönüşümler içerisinde Cumhuriyet, modernleşme adına gerçekleştirilen en büyük hamledir. Bu hamleyle birlikte kadınlar birtakım kamusal haklara kavuşmuştur. Fakat kadınları ...
  • Türk edebiyatında kadın temsillerinin arkasındaki söylem ve felsefe 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Cihan, Semiha (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin modernleşme süreçlerinde görece kısa bir zaman dilimi içinde kadınların statüsünü etkileyen önemli inkılaplar gerçekleşmiştir. Ancak, hem bu inkılapların topluma homojen bir şekilde yansıyamaması hem de erken ...