Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Okan
dc.date.accessioned2020-10-07T13:30:06Z
dc.date.available2020-10-07T13:30:06Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAksu, O. (2018). İnternet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 143-156.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24923
dc.description.abstractBu çalışmanın temel konusu mücadelelerini Internet üzerinde sürdüren Dijital Aktivistlerin Internet Eşitsizliği konusunda görüşlerini tespit etmektir. Bilindiği üzere dünyada bütün kaynakların bölüşümünde bir eşitsizlik yatmaktadır. Bu eşitsizlik aynı zamanda bilgisayar ve Internet teknolojilerine sahip olma, bu teknolojilere erişebilme ve faydalanma boyutunda da kendisini göstermektedir. Literatürde Internet Eşitsizliği olarak bilinen bu olgu sadece küresel alanda değil aynı toplum içerisinde yaşayan bireyleri de etkilemektedir. Toplumsal Hareketlerin de teknoloji ile değişmesi ile birlikte günümüzde Dijital Aktivizm adını alan mücadele ve eylem alanını Internet ortamına taşımış, zaman zaman sokağa da inebilen bir yapı ortaya çıkmıştır. Toplumda veya küresel arenada verilen hak mücadelelerini Internet ortamında sürdüren bu grupların Internet Eşitsizliği konusunda tutumları ve Internete ulaşma imkânı olmayan dezavantajlı bireylere ulaşma stratejileri önem arz etmektedir. Bu çalışma Dijital Aktivistlerin yukarıda belirtilen olgulara yönelik tutumlarını anlamayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe main theme of this work is to identify the opinions of Digital Activists about the Internet inequalities that are driving the struggles on the Internet. As is known, there is an inequality in the distribution of all sources in the world. This inequality is also related to having and accessing and using computer and Internet technologies. This phenomenon, known as Internet inequality in the literature, affects individuals not only in the global arena but also in the same society. Along with the change of social movements with technology, today a structure called Digital Activism has emerged and this structure has moved the struggle and action field to the Internet that can be seen on the street. The attitudes towards Internet Inequality and the strategies of reaching disadvantaged individuals who do not have access to the Internet are important for these groups, who continue their rights struggles in the society or in the global arena on internet. This study aims to understand the attitudes of Digital Activists towards the above mentioned phenomena.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectInternet Teknolojilerien_US
dc.subjectInternet Eşitsizliğien_US
dc.subjectDijital Aktivizmen_US
dc.subjectDezavantajlı Bireyleren_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectInternet Technologiesen_US
dc.subjectInternet Inequalityen_US
dc.subjectDigital Activismen_US
dc.subjectDisadvantaged Individualsen_US
dc.titleİnternet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record