Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Selektif flokülasyonla kaolenlerden demirin arındırılması 

    Tefek, Mustafa (Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982)
    Selektif flokülasyon yöntemi ile kaolenlerden demirin arındı- rılması olanağının araştırılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmak- tadır. Bu amaçla, önce yöntemin uygulama koşulları saptanmıştır. Saptanan koşullar, demirli ...