Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMeydan, Cem Harun
dc.contributor.authorBasım, H. Nejat
dc.date.accessioned2020-11-06T07:01:00Z
dc.date.available2020-11-06T07:01:00Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationMeydan, C. H, Basım, H. N. (2015). Örgütsel vatandaşlık davranışında kontrol odağı, örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 99-116.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25046
dc.description.abstractÖrgüt içinde birey davranışlarını biçimleyen farklı bireysel ve örgütsel faktörler, örgütü yıkıcı ve istenmeyen davranışlardan koruyarak, örgütün performansını ve verimliliğini artırıcı etkiler yaratabilmekte olan Örgütsel Vatandaşlık Davranışları (ÖVD) üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, anılan faktörlerden, bireysel bir nitelikte olan kontrol odağı ile örgütsel faktörlerden olan adalet algısı ve bağlılığın ÖVD üzerindeki etkileri bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Bu maksatla 232 alt ve orta kademe kamu yöneticisinden veri toplanmış ve analizler bir yapısal eşitlik modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Elde edilen bulgular, çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ikili ilişkileri inceleyen önceki çalışmaların bulgularını desteklemektedir. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkiler bir bütün olarak ele alındığında, kontrol odağı, adalet algısı ve bağlılığın ÖVD üzerindeki etkileri ortaya konulmuş; bunun yanı sıra, kontrol odağı-ÖVD ilişkisinde adalet algısının aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPersonal and organizational factors, which have effect on personal behaviors, can increase organizational performance and effectiveness by protecting the organization from unwanted behaviors and can have an effect on Organizational Citizenship Behaviors (OCB). In this study, locus of control (LOC) has been included to the research as a personal variable and organizational justice perception and organizational commitment have been included to the research as organizational variables to put forth their effects on OCB on a holistic approach. The data was gathered from 232 public managers and analyzed with structural equation modeling approach. The findings support the findings of the previous studies, which investigated two sided relationships between the variables. Besides these findings, taken the relationships among the variables as a whole, LOC, organizational justice and organizational commitment have direct effects on OCB and organizational justice has a mediating effect between LOC and OCB.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_US
dc.subjectKontrol Odağıen_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectOrganizational Citizenship Behavioren_US
dc.subjectLocus of Controlen_US
dc.subjectOrganizational Justiceen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.titleÖrgütsel vatandaşlık davranışında kontrol odağı, örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of locus of control, organizational justice perception and organizational commitment on organizational citizenship behavioren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record