Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Türk hukukunda meslek ve sanatın tatili müeyyidesi ve uygulama sorunları 

  Uçkan, Özcan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1981)
  Çalışmada başlıca üç konu üzerinde durulmuştur. 1. Meslek ve sanat kavramları ile men ve tatil kavramlarının incelenmesi; 2. Meslek ve sanatın tatili müeyyidesinin Türk Ceza Kanunu ile diğer Kanunlarda düzenlenmiş biçimleri; ...
 • Ticari işletme rehni 

  Türker, Erhan (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1979)
  Çalışmamızın konusunu '‘‘Ticarî İşletme Rehni” oluşturmaktadır. Bu konu, ‘hukukumuzda aynı ada taşıyan özel bir kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. Ticarî işletme Relini Kanunu genel rehin hukuku ilkelerimizden ayrılarak ...
 • Kadın işçiler ve Türkiye'de 1475 sayılı iş kanunu ile korunması 

  Altan, Ömer Zühtü (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1979)
  Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, kadın işçiler genel olarak ele alınmakta, bunların Dünya'da ve Türkiye'de ekonomik ve toplumsal gelişmeler içer- sinde çalışma hayatında yer almaları üzerinde durularak, ...
 • Kamu yönetimi açısından Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları 

  Üskül, Zafer (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan ticaret ve sanayi odaları ile Odalar Birliğinin, Türk hukukunda, kamu kurumu kümesi içinde yer aldıkları ve Türk yönetsel sisteminin bir bölümünü oluşturdukları ...