Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürel, Emet
dc.contributor.authorAlaçam Akşit, Aslı Ceren
dc.date.accessioned2021-07-01T12:47:11Z
dc.date.available2021-07-01T12:47:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGürel, E, Alaçam Akşit, A. C. (2021). Yazı ve yazılı iletişim: Yazı temalı atasözleri ve deyimlere ilişkin bir içerik analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 119-144.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25908
dc.description.abstractYazı, insanoğlunun en önemli teknolojik buluşlarındandır ve uygarlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Sözlü kültürden yazıya geçiş, toplumsal yapının değişmesini beraberinde getirmiş ve tekstüalite devrini başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı, insani bir üretim olmasının yanı sıra bir iletişim edimi ve becerisi olan yazıyı mercek altına alarak, Türkçede yer alan atasözleri ile deyimler üzerinden analiz etmektir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi; yazının doğuşu ve gelişimi, Türkçede yazı ve yazma eylemi, yazının işlevleri ve yazılı iletişim konularını içermektedir. Nitel yöntemle tasarlanan araştırma kapsamında, Türk Dil Kurumu - TDK- tarafından hazırlanmış olan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer alan yazı temalı atasözü ve deyimler tespit edilmiş ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılmış ve Türk toplumunun yazı ile ilişkisine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, gelecek araştırmalara yönelik öneriler ile sonlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractWriting is one of the most significant technological inventions of humanity and a milestone in the history of civilization. The transition from oral culture to writing led to changes in social structure and started the era of textuality. The aim of this study is to analyze Turkish proverbs and idioms relating to writing, which is a human production, a communication acquisition, and an ability. The conceptual framework of the study includes the birth and development of writing, the status and importance of writing, the act of writing in Turkish, and the functions of writing and written communication. The proverbs and idioms about writing in the Proverbs and Idioms Dictionary prepared by the Turkish Language Institution -TDK- were determined and content analysis was carried out within the scope of the research designed with qualitative method. Details about the findings obtained in the research were reflected in the conclusion of the study and deductions about Turkish society’s attitude towards reading were made. The study was concluded with suggestions for further studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazıen_US
dc.subjectYazılı İletişimen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectAtasözüen_US
dc.subjectDeyimen_US
dc.subjectWritingen_US
dc.subjectWritten Communicationen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.subjectProverben_US
dc.subjectIdiomen_US
dc.titleYazı ve yazılı iletişim: Yazı temalı atasözleri ve deyimlere ilişkin bir içerik analizien_US
dc.title.alternativeWriting and written communication: Content analysis of proverbs and ıdioms about writingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record