Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErzurum, Funda
dc.date.accessioned2021-09-22T11:51:45Z
dc.date.available2021-09-22T11:51:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26119
dc.description.abstractBelirli bir fiziki alanda yaşayan, ortak bir kültürü paylaşan ve kendi devamlılığını sağlayan toplumlarda zaman zaman panik havası yaşanmaktadır. Toplumdaki bireyler değer ve normlarına karşı bir tehdit algıladığında endişeler yaşamaktadır. Bu endişeyi yaratan durum, birey ya da gruplara karşı ortak bir algı yaratmaktadır. Bu ortak yargı ise çoğunlukla medya yoluyla yapılmaktadır. Medya söz konusu tehdit olgusunun kahramanlarını sapkın olarak tanımlamaktadır. Bu sapkın bireyler toplumun huzurunu bozmakta ve değerleri tehdit etmektedir. Var olan düzeninin bozulmasını istemeyen toplum söz konusu bu davranışı gerçekleştirenleri etiketleyerek onları damgalamaktadırlar. Damgalanan birey ya da gruplar toplumdan dışlanır ve yalnızlığa mahkûm olurlar. Bozulan huzurun geri getirilmesini, tehdittin ortadan kaldırılmasını ise toplumun güçlü kesimleri üstlenmektedir. Bunlar medya yöneticileri, siyasetçiler, kolluk kuvvetleridir. Yasa yapıcılar tehditte karşı yasa çıkarırlar ya da o aşamaya gelinmesini vaat ederler. Kolluk güçleri ise huzuru bozanları denetler ve huzura kavuşulması görevini üstlenmektedirler. Bu panik havası bazen kısa süreli bazen ise uzun ve daha ciddi olabilmektedir. Yayınlanan haberlerdeki kimi gerçekleri gizler kimisini de vurgulayarak öne çıkarmaktadır bu tamamıyla onun çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu araştırmanın konusu, ana akım medyada yer alan kızlı-erkekli aynı evde kalınması söyleminin ahlaki panik olayları açısından nasıl örnek teşkil edildiğinin incelenmesidir. Bu konu çerçevesinde dört ulusal gazetenin bir aylık nüshası çerçeveleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca çalışma analiz edilen örnek haber metinleri ile medyanın toplumsal değer ve normlar kapsamında ahlaki panik oluşumundaki etkinliği incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, incelenen örnek olayın ahlaki panik özellikleri taşıdığı ortaya konulmuştur. Ahlaki panikler oluşturulmasında toplumsal değer ve normlar etkisinin var olması da bir diğer sonucu kapsamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplumsal Değer ve Normlaren_US
dc.subjectAhlaki Paniken_US
dc.subjectÇerçeveleme Yöntemien_US
dc.titleToplumsal değer ve normlar kapsamında ahlaki panik oluşumu : kızlı-erkekli aynı evde kalınması örnek haber incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSöylemez, Gamze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record