Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşcı, Deniz
dc.contributor.authorVarlıklı, Hakan
dc.date.accessioned2013-09-30T10:05:04Z
dc.date.available2013-09-30T10:05:04Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2614
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164472en_US
dc.description.abstractEkonomik sınırların neredeyse tamamen ortadan kalktığı dünya pazarlannda, başarıyı yakalamanın en önemli koşulu rekabet gücü olmaktadır. Marjinal karlarla çalışan ve gerek ulusal gerekse de uluslararası havacılık kurallarının da etkisiyle çok şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalan havayolu işletmeleri, ancak bu rekabete karşılık verebilir ve de hizmetlerinde fark yaratabilirse ayakta kalabilmektedir. Bu denli zor koşullarda faaliyet gösteren havayolu işletmeleri, hizmet üretim zincirinin her halkasında kaliteyi yakalamak durumundadır. Bu nedenle havayolu işletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimsemeleri gerekmektedir. Koşulsuz iç ve dış müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, ancak işletmenin her biriminde ve hizmetin her aşamasındaki kalite hedeflerinin başarılmasına bağlı olmaktadır. Bunun başarılabilmesinin yolu ise Toplam Kalite Yönetimi olmaktadır. İlk bölümde genel olarak kalite kavramından ve de değişen kalite yaklaşımlanndan bahsedilmektedir. İkinci bölümde Toplam Kalite Yönetimi ve kavramları hakkında teorik olarak bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde ise öncelikle Türk Hava Yolları A.O. (THY) tanıtılmıştır. Şirketin organizasyon yapısı, sektördeki durumu, faaliyetleri ve hizmet anlayışı gibi genel konular hakkında bilgiler, daha sonra ise Türk Hava Yollan A.O'da stratejik kalite yayılma süreci verilmektedir. En son kısımda ise Türk Hava Yollan A.O.'da Toplam Kalite Yönetimi açısından değerlendirmeler ve öneriler bulunmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHavayolları -- Kalite kontrolüen_US
dc.subjectToplam kalite yönetimien_US
dc.titleHavayollarında toplam kalite yönetimi ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nda toplam kalite yönetimi ile ilgili önerileren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 137 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record