Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-06-24T10:42:44Z
dc.date.available2022-06-24T10:42:44Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26619
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde, özel hukuk alanında, İslam hukuku hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalındı. Bu çerçevede kadının aile hukuku içindeki yeri de İslam hukuku kuralları ile sınırlandı. Kadın, namzetlik sürecinden başlayarak, evlilik akdinin yapılmasında, evliliğin ekonomik sonuçlarında ya da çeşitli gerekçelerle talak, muhalaa, fesih yöntemleri ile evliliklerin sonlandırılmasında ve ayrılığın doğurduğu sonuçlarda hep İslam hukuku kuralları doğrultusunda hareket etti. Kadının, aile birliğinin kurulmasından dağılmasına kadar geçen süreçte sahip olduğu haklar da bu sınırlar içinde belirlendi. Bu çalışma, şeriyye sicillerindeki kayıtlardan yola çıkarak, Osmanlı Klasik Dönemi’nde kadının aile hukuku içindeki konumunu somut örneklerle ortaya koymaya çalışmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam Aile Hukukuen_US
dc.subjectMehiren_US
dc.subjectNikâhen_US
dc.subjectTalaken_US
dc.titleKlasik dönem Osmanlı aile hukukunda kadının konumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYakut, Esra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record