Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.date.accessioned2022-08-12T12:18:20Z
dc.date.available2022-08-12T12:18:20Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26724
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, Eskişehir’de yükseköğretim gören Azerbaycan uyruklu öğrencilerin yaşadıkları sosyo-kültürel uyuma ilişkin sorunlarının incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020–2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Eskişehir ilindeki Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yükseköğretim gören 14 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 20 Azerbaycanlı öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşmeler hazırlanarak araştırmacı tarafından hazırlanan 10 acık uçlu soru sorulmuştur. Elde olunan bulgular içerik analizi incelenerek kodlandırılmıştır, kategori ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’de aşılamayacak kadar büyük sosyo-kültürel uyum sorunlarla karşılaşmasalar da öğrenciler aşırı sigara içilmesi ve ayni zamanda kadınlar tarafından da sigara içilmesi, jargon kelimelerin fazla kullanılması, yiyecek ve içecek farkları, yemek medeniyetleri, misafir ağırlama farkı ve bazı olumsuz önyargı ve tutumları gibi farklı özelliklerini belirtmiştiler. Araştırmanın sonuçlarına göre bazı sosyo-kültürel uyum sorunlara ve iş imkanlarından kısıtlığından dolayı yaşadıkları maddi sıkıntıya rağmen genel olarak öğrenciler Türkiye’de ve özellikle Eskişehir’de eğitim görmelerinden memnun olduklarını belirtmiştiler. Öğrencilerin uyum sorunların çözülmesi ve ev özleminin üstesinden gelmesi için arkadaşlık çevrelerini geliştirmelerini ve Eskişehir’de bulunan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği gibi uluslararası derneklere üye olmaları, düzenlenen etkinliklere katılmaları önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectUluslararası Öğrencileren_US
dc.subjectUyum Sorunlarıen_US
dc.titleTürkiye'de yükseköğretim gören Azerbaycan uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları sosyo-kültürel uyuma ilişkin sorunlarının incelenmesi : Eskişehir örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorShikhkamalova, Venera


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record