Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAltın, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2022-08-23T08:20:32Z
dc.date.available2022-08-23T08:20:32Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26768
dc.description.abstractBu tez çalışması iç mimarlık stajının oyunlaştırma yoluyla iyileştirilmesine dayalı bir model önerisi geliştirmektedir. Tezin birinci bölümünde, oyunlaştırma modelleri incelenmektedir. Buna göre oyunlaştırma modelleri oyuncu, ortam ve hedef merkezli olarak sınıflandırılmaktadır. Oyunlaştırma uygulamalarında sayısal ortam kullanılması, temel oyunlaştırma bileşenlerinin yer alması ve oyunlaştırma hedeflerinin takibinin yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu değerlendirmelere göre oyunlaştırma yapımına yönelik bir oyunlaştırma model önerisi geliştirilmiştir. Tezin ikinci bölümünde Türkiye'deki ve KKTC'deki üniversitelerin iç mimarlık staj yönergeleri doküman incelemesi yöntemiyle incelenmektedir. Aynı zamanda stajın anlamını, hedeflerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini konu edinen katılımcıları öğrenciler, öğretim elemanları ve firmalar olan nitel bir araştırma yapılmıştır. Bölümün sonunda, iç mimarlık stajının iyileştirilmesine yönelik bir öneri geliştirilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, oyunlaştırma model önerisi ile iç mimarlık stajının iyileştirilme önerisi arasındaki ilişki, hipotez geliştirmeye yönelik yöntemlerden araştırma soruları oluşturma yöntemi ile değerlendirilmektedir. Sonucunda "Çevrimiçi Staj Sistemi" adı verilen bir model önerisi geliştirilmiştir. Çevrimiçi Staj Sistemi, stajyerin staj ortamında deneyimlediklerini sayısal ortamda denetleyen, stajyerler arası işbirliğine açık, stajyerlerin staj kazanımlarını arttırmasına ve pekiştirmesine yönelik iş bazlı stajı temel alan bir model önerisidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOyunlaştırmaen_US
dc.subjectStajen_US
dc.subjectİç Mimarlık Eğitimien_US
dc.subjectMesleki Eğitimen_US
dc.titleOyunlaştırma çerçevesinde iç mimarlık stajının iyileştirilmesine yönelik bir model önerisien_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSüvari, Anıl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record