Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökalp, Emre
dc.contributor.authorErdem, Arif, 1982-
dc.date.accessioned2015-11-06T15:34:28Z
dc.date.available2015-11-06T15:34:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2710
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1193916en_US
dc.description.abstractBu tez, Attila İlhan'ın "Ulusalcılık" fikriyatına anlamacı metodoloji ile yaklaşımın neticesinde ulaşılan yorumları içermektedir. Ulusalcılık, esasında birbirine karşıt gözüken sosyalist/sol düşünce ile ulusçuluğun bileşkesidir. Bu tezde cevabı aranan soru, birbirine karşıt olan bu iki ideolojinin nasıl ve hangi vasıtalarla ulusalcılık fikriyatında bir sentez ortaya çıkarabildiğidir. Birinci bölümde, ulusçuluk ideolojisinin genel özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ulusçuluk hakkındakifarklı yorumlar dikkate alınarak, bu ideolojinin ırkçılığa açık olduğu dile getirilmiştir. İkinci bölümde, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Hristiyan cemaaat içinden doğan ulusçuluk hareketlerinden esinlenen ve bir tepki olarak gelişen "Müslüman/Türk milliyetçiliği" ele alınmıştır. Bu "milliyetçiliğin", Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber Müslüman unsurlarından arındırılarak, yalnızca Türklüğe vurgu yapan, "laik millet" anlayışını içeren bir ulusçuluğa dönüşümü üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde, Attila İlhan'ın ulusalcılık fikriyatını şekillendiren temel faktörler olarak Gazi Mustafa Kemal, laik/pozitivist anlayış, bilimsel metoda duyulan sarsılmaz inanç ve bu inançla gerçekleştirilmesi hedeflenen ulusal sentez ile 'ulusalsol'a ilişkin yorumlarımıza yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilliyetçilik -- Türkiyeen_US
dc.subjectİlhan, Attilâ, 1925-2005 -- Siyasal ve sosyal görüşleren_US
dc.titleAttilla İlhan düşüncesinde ulusalcılıken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 105 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record