Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.authorTürbedar, Özlem
dc.date.accessioned2015-10-12T16:04:33Z
dc.date.available2015-10-12T16:04:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2965
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 237737en_US
dc.description.abstractBu çalışma Düzce’de yaşayan halkın geçiş dönemi inanmaları ve uygulamalarını ele almaktadır. İnsan hayatının en önemli geçiş dönemleri; doğum, evlenme ve ölümdür. Geçiş dönemlerinde birey, çeşitli adet ve inanmalarla yeni hayatına, hayatındaki yeni döneme hazırlanır. Sosyal normlar olarak adlandırılan töre, gelenek, görenek, örf, âdet, teâmül, moda toplumun halk kültürünü oluşturur. Halk kültürü bireyin toplum içerisindeki yaşantısında düzeni ve uyumu sağlar. Ayrıca toplumların geçmişi ve geleceği arasında bir köprü vazifesi görmekte, milletlerin varlıklarını ve birliklerini korumalarına yardımcı olmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, kapsamı, metodu hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, araştırma alanı; tarihi, coğrafyası, bitki örtüsü, nüfusu yönüyle tanıtılmıştır. Ayrıca, insan hayatını düzenleyen sosyal normlar (töre, gelenek, görenek, örf, âdet, teamül, moda) hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; doğum, evlenme ve ölümle ilgili olarak yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen malzeme sunulmuş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölümler üç ana başlıkta ele alınarak bölümün ilk alt başlığı olan “doğum”da doğumla ilgili âdet ve inanmalar doğum öncesinden başlayarak doğum sonrasına, ikinci alt başlığı olan “evlenme” de evlilik tanımından düğün ve düğün sonrasına, üçüncü alt başlıkta geçiş dönemlerinin sonu olan “ölüm” ölüm anından ölüyü defnetmeyle ilgili âdet ve inanmalar şeklinde ele alınmıştır. Sonuç bölümünde, çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmalar sırasında kullanılan kaynaklar sözlü ve yazılı olmak üzere iki ayrı başlık altında toplanmıştır. Araştırma sırasında temin edilen fotoğraflar ekler bölümünde yer almıştır. Geçiş dönemleri, toplumun her kesimini geçmişten geleceğe ilgilendiren, toplumsal değişim ve gelişim süreçlerini gösteren önemli aşamalardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFolklor -- Türkiye -- Düzceen_US
dc.subjectDüzce (Türkiye) -- Sosyal yaşam ve adetleren_US
dc.titleDüzce halk kültüründe geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 262 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record